Gå til indhold

Forskningsprojekter

Her på siden kan du finde de forskningsprojekter, som Steno Diabetes Center Sjælland har støttet gennem årene.

2024

Offentlig værdiskabelse i missionsorienterede forebyggelsespartnerskaber

Org. sundhedskompetence i ambulatoriet: Patientinvolvering, dialog og handling

Borgere med type 2-diabetes i ældreplejen – udvikling af diabetesomsorgen

Digitalt værktøj: Medicinordination til patienter med psykisk sygdom og diabetes

For hvem og hvordan virker en amputationsrådgiver intervention

Sammen om kommunale sundhedstilbud til personer med type 2-diabetes

Rum for fortrolighed og den unges stemme i mødet med diabetesbehandleren

Autonom neuropati i Steno 1-studiet: NeurOne-studiet

HISTORI Experience - projektdeltageres oplevelser med Semaglutid og placebo

Forbliver diabetespatienter i forebyggende medicinsk behandling efter stroke

2024

Offentlig værdiskabelse i missionsorienterede forebyggelsespartnerskaber

Org. sundhedskompetence i ambulatoriet: Patientinvolvering, dialog og handling

Borgere med type 2-diabetes i ældreplejen – udvikling af diabetesomsorgen

Digitalt værktøj: Medicinordination til patienter med psykisk sygdom og diabetes

For hvem og hvordan virker en amputationsrådgiver intervention

Sammen om kommunale sundhedstilbud til personer med type 2-diabetes

Rum for fortrolighed og den unges stemme i mødet med diabetesbehandleren

Autonom neuropati i Steno 1-studiet: NeurOne-studiet

HISTORI Experience - projektdeltageres oplevelser med Semaglutid og placebo

Forbliver diabetespatienter i forebyggende medicinsk behandling efter stroke

2023

Familiebaseret forebyggelse af diabetes gennem spise- og motionsvaner

Søvn, depression og blodsukker

Lokalsamfund i Bevægelse (ChildCOOP)

Digital coaching af patienter med type 2-diabetes

KROPuMULIG

Type 2-diabetes med fodkomplikationer og tilknytningen til arbejdsmarkedet

Psykisk stress og social status

Børn og unge med overvægt: Risiko for prædiabetes og diabetes i tidlig voksenalder

In depth with biopsy verified diabetic nephropathy: from nationwide register data to contemporary tissue analysis

SECRET: Effekten af målrettet uddannelse til håndtering af seksuel dysfunktion hos patienter med skizofreni og diabetes

Renal bloodflow during adenosine-stress by magnetic resonance imaging in a large cohort of patient with type 2-diabetes

Diabetesmadkassen: Et madserviceforløb til borgere med type 2-diabetes

Sammen om kommunal rehabilitering til personer med ny-diagnosticeret type 2-diabetes

Early signs of type 1-diabetic complications in children and adolescents - where and how to find them?

Udvikling og progression af prædiabetes blandt børn og unge med overvægt

Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) - et cluster RCT studie og kvalitativ Interviewundersøgelse

Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A

Modular algorithm-based lifestyle intervention for people with schizophrenia and obesity: Exploratory Phase [LIFE MODE-1]

Incidens og klinisk karakteristik af postbariatrisk hypoglykæmi

Få fordelene med fra starten - udvikling, implementering og evaluering af en styrket indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb

Exercise for People with Diabetic Foot Ulcers - In Secondary Care, and Where People Live Their Lives

2023

Familiebaseret forebyggelse af diabetes gennem spise- og motionsvaner

Søvn, depression og blodsukker

Lokalsamfund i Bevægelse (ChildCOOP)

Digital coaching af patienter med type 2-diabetes

KROPuMULIG

Type 2-diabetes med fodkomplikationer og tilknytningen til arbejdsmarkedet

Psykisk stress og social status

Børn og unge med overvægt: Risiko for prædiabetes og diabetes i tidlig voksenalder

In depth with biopsy verified diabetic nephropathy: from nationwide register data to contemporary tissue analysis

SECRET: Effekten af målrettet uddannelse til håndtering af seksuel dysfunktion hos patienter med skizofreni og diabetes

Renal bloodflow during adenosine-stress by magnetic resonance imaging in a large cohort of patient with type 2-diabetes

Diabetesmadkassen: Et madserviceforløb til borgere med type 2-diabetes

Sammen om kommunal rehabilitering til personer med ny-diagnosticeret type 2-diabetes

Early signs of type 1-diabetic complications in children and adolescents - where and how to find them?

Udvikling og progression af prædiabetes blandt børn og unge med overvægt

Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) - et cluster RCT studie og kvalitativ Interviewundersøgelse

Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A

Modular algorithm-based lifestyle intervention for people with schizophrenia and obesity: Exploratory Phase [LIFE MODE-1]

Incidens og klinisk karakteristik af postbariatrisk hypoglykæmi

Få fordelene med fra starten - udvikling, implementering og evaluering af en styrket indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb

Exercise for People with Diabetic Foot Ulcers - In Secondary Care, and Where People Live Their Lives

2022

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark

Mænd og Type 2-diabetes - en kønnet affære v2.0

EduCom4Health - Afdækning og analyse af sundheds- og socialindsatser til sårbare borgere i risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Screening for sleep apnea in high-risk patients in a Danish rural population

Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom

Hvor trykker skoen? - Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår

Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med type 2-diabetes

Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes (T1D)

Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere med diabetes "IFEBOD"

Er personer med kognitiv funktionsnedsættelse særligt sårbare i relation til udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer?

Behandling af diabetiske fodsår med inforationsteknik for fremme af sårheling

2022

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark

Mænd og Type 2-diabetes - en kønnet affære v2.0

EduCom4Health - Afdækning og analyse af sundheds- og socialindsatser til sårbare borgere i risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme

Screening for sleep apnea in high-risk patients in a Danish rural population

Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom

Hvor trykker skoen? - Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår

Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med type 2-diabetes

Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes (T1D)

Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere med diabetes "IFEBOD"

Er personer med kognitiv funktionsnedsættelse særligt sårbare i relation til udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer?

Behandling af diabetiske fodsår med inforationsteknik for fremme af sårheling

2021

Mænd og type 2-diabetes - en kønnet affære

Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark - et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme

MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods

MONS-DIAS - Monitorering af stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes og slagtilfælde i hjernen

Kan diabetes patienter på Lolland-Falster diagnosticeres tidligere?

Effekten af en målrettet undervisningsintervention på antal, sværhedsgrad og opfattelse af seksuelle bivirkninger hos patienter, der lider af skizofreni og diabetes

Hvor fysisk aktive er personer med diabetes, og kan et online træningsfællesskab bidrage til en fysisk aktiv livsstil?

Forbedret egenomsorgsevne hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes - en SMS-baseret intervention (SMS4change)

SMS4change - Egenomsorg hos patienter med glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes

Inddragelse i MDT-behandling. Patienter med diabetiske fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer

2021

Mænd og type 2-diabetes - en kønnet affære

Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark - et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme

MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods

MONS-DIAS - Monitorering af stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes og slagtilfælde i hjernen

Kan diabetes patienter på Lolland-Falster diagnosticeres tidligere?

Effekten af en målrettet undervisningsintervention på antal, sværhedsgrad og opfattelse af seksuelle bivirkninger hos patienter, der lider af skizofreni og diabetes

Hvor fysisk aktive er personer med diabetes, og kan et online træningsfællesskab bidrage til en fysisk aktiv livsstil?

Forbedret egenomsorgsevne hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes - en SMS-baseret intervention (SMS4change)

SMS4change - Egenomsorg hos patienter med glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes

Inddragelse i MDT-behandling. Patienter med diabetiske fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer

2020

Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecentre

Registerbaseret langtidsopfølgning af sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes i Danmark

2020

Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecentre

Registerbaseret langtidsopfølgning af sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes i Danmark

2019

Fysioterapi for patienter med fodsår

Maternel mikrokimærisme og type 1-diabetes

Betydningen af lav socioøkonomisk position og forsinket medicinsk behandling for udvikling af hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes

Livet med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom - En kortlægning af sygdomshåndtering go støttebehov

Brugers oplevelser af en ny kombineret diabetes og psykiatriklinik

Evaluering af hjemmebesøg til familier med børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes

2019

Fysioterapi for patienter med fodsår

Maternel mikrokimærisme og type 1-diabetes

Betydningen af lav socioøkonomisk position og forsinket medicinsk behandling for udvikling af hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes

Livet med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom - En kortlægning af sygdomshåndtering go støttebehov

Brugers oplevelser af en ny kombineret diabetes og psykiatriklinik

Evaluering af hjemmebesøg til familier med børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes