Gå til indhold

Fysioterapi for patienter med fodsår

Formål

Det overordnede formål med dette Ph.d.-projekt er at udvikle og afprøve et evidensbaseret træningstilbud til patienter med diabetiske fodsår. Et tilbud der ikke går ud over sårhelingen, og som patienterne kan og ønsker at deltage i.

Formålet med Ph.d.-projektet vil blive opnået igennem 3 delprojekter. Ved en systematisk gennemgang af forskningslitteraturen over fordele og ulemper ved træning til patienter med diabetiske fodsår. En undersøgelse og inddragelse af patienter med diabetiske fodsår for at blive klogere på, hvad fysisk aktivitet betyder for dem, og om træning kunne acceptabelt for dem i deres forløb med såret. En undersøgelse af om et træningstilbud udviklet på baggrund af resultaterne fra delprojekt 1 og 2 er realistisk og acceptabelt for patienter med diabetiske fodsår og noget de faktisk ønsker at deltage i.

Metode

Ph.d.-projektet indeholder tre metoder:

  1. Systematisk litteraturgennemgang af forskningslitteraturen
  2. Et kvalitativt Grounded Theory studie
  3. Et feasibility studie af om træning er muligt at gennemføre.

Samarbejdspartnere

  • Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Holbæk Sygehus
  • Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Ortopædkirurgisk Afdeling, SUH Køge

Brugerinvolvering

Studie 2 indeholder interviews og observationer med brugere om, hvordan aktivitet fylder for dem. Resultater herfra bruges i udviklingen af træningsinterventionen.

Studie 3 indeholder løbende feedback fra personer med diabetiske fodsår og fysioterapeuter, der udfører interventionen. Sidstnævnte er også med i skabelsen af interventionen.

Infoboks

Tidsplan

December 2019 - December 2022

Forskningsansvarlig

Thomas Vedste Aagaard
Ph.d.-studerende, MSc, Fysioterapeut
Tlf.: 93 56 78 35
E-mail: thva@regionsjaelland.dk

Støttet af
  • Steno Diabetes Center Sjælland, Region Sjælland
  • Fysio- og Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Ortopædkirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus