SkipToMain.AriaLabel

Forskningsprojekter

Her på siden kan du finde de forskningsprojekter, som Steno Diabetes Center Sjælland har støttet gennem årene.

2023

Early signs of type 1-diabetic complications in children and adolescents - where and how to find them?
Udvikling og progression af prædiabetes blandt børn og unge med overvægt
Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) - et cluster RCT studie og kvalitativ Interviewundersøgelse
Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel
Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A
Modular algorithm-based lifestyle intervention for people with schizophrenia and obesity: Exploratory Phase [LIFE MODE-1]
Incidens og klinisk karakteristik af postbariatrisk hypoglykæmi
Få fordelene med fra starten - udvikling, implementering og evaluering af en styrket indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb
Exercise for People with Diabetic Foot Ulcers - In Secondary Care, and Where People Live Their Lives

2023

Early signs of type 1-diabetic complications in children and adolescents - where and how to find them?
Udvikling og progression af prædiabetes blandt børn og unge med overvægt
Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) - et cluster RCT studie og kvalitativ Interviewundersøgelse
Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel
Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A
Modular algorithm-based lifestyle intervention for people with schizophrenia and obesity: Exploratory Phase [LIFE MODE-1]
Incidens og klinisk karakteristik af postbariatrisk hypoglykæmi
Få fordelene med fra starten - udvikling, implementering og evaluering af en styrket indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb
Exercise for People with Diabetic Foot Ulcers - In Secondary Care, and Where People Live Their Lives

2022

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark
Mænd og Type 2-diabetes - en kønnet affære v2.0
EduCom4Health - Afdækning og analyse af sundheds- og socialindsatser til sårbare borgere i risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme
Screening for sleep apnea in high-risk patients in a Danish rural population
Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom
Hvor trykker skoen? - Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår
Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med type 2-diabetes
Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes (T1D)
Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere med diabetes "IFEBOD"
Er personer med kognitiv funktionsnedsættelse særligt sårbare i relation til udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer?
Behandling af diabetiske fodsår med inforationsteknik for fremme af sårheling

2022

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark
Mænd og Type 2-diabetes - en kønnet affære v2.0
EduCom4Health - Afdækning og analyse af sundheds- og socialindsatser til sårbare borgere i risiko for udvikling af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme
Screening for sleep apnea in high-risk patients in a Danish rural population
Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom
Hvor trykker skoen? - Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår
Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med type 2-diabetes
Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes (T1D)
Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere med diabetes "IFEBOD"
Er personer med kognitiv funktionsnedsættelse særligt sårbare i relation til udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer?
Behandling af diabetiske fodsår med inforationsteknik for fremme af sårheling

2021

Mænd og type 2-diabetes - en kønnet affære
Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark - et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme
MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods
MONS-DIAS - Monitorering af stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes og slagtilfælde i hjernen
Kan diabetes patienter på Lolland-Falster diagnosticeres tidligere?
Effekten af en målrettet undervisningsintervention på antal, sværhedsgrad og opfattelse af seksuelle bivirkninger hos patienter, der lider af skizofreni og diabetes
Hvor fysisk aktive er personer med diabetes, og kan et online træningsfællesskab bidrage til en fysisk aktiv livsstil?
Forbedret egenomsorgsevne hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes - en SMS-baseret intervention (SMS4change)
SMS4change - Egenomsorg hos patienter med glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes
Inddragelse i MDT-behandling. Patienter med diabetiske fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer

2021

Mænd og type 2-diabetes - en kønnet affære
Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark - et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme
MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods
MONS-DIAS - Monitorering af stillesiddende adfærd og let fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes og slagtilfælde i hjernen
Kan diabetes patienter på Lolland-Falster diagnosticeres tidligere?
Effekten af en målrettet undervisningsintervention på antal, sværhedsgrad og opfattelse af seksuelle bivirkninger hos patienter, der lider af skizofreni og diabetes
Hvor fysisk aktive er personer med diabetes, og kan et online træningsfællesskab bidrage til en fysisk aktiv livsstil?
Forbedret egenomsorgsevne hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes - en SMS-baseret intervention (SMS4change)
SMS4change - Egenomsorg hos patienter med glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes
Inddragelse i MDT-behandling. Patienter med diabetiske fodsår, deres pårørende og sundhedsprofessionelles erfaringer, behov og præferencer

2020

Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecentre
Registerbaseret langtidsopfølgning af sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes i Danmark

2020

Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecentre
Registerbaseret langtidsopfølgning af sygelighed og dødelighed blandt kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes i Danmark

2019

Fysioterapi for patienter med fodsår
Maternel mikrokimærisme og type 1-diabetes
Betydningen af lav socioøkonomisk position og forsinket medicinsk behandling for udvikling af hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes
Livet med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom - En kortlægning af sygdomshåndtering go støttebehov
Brugers oplevelser af en ny kombineret diabetes og psykiatriklinik
Evaluering af hjemmebesøg til familier med børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes

2019

Fysioterapi for patienter med fodsår
Maternel mikrokimærisme og type 1-diabetes
Betydningen af lav socioøkonomisk position og forsinket medicinsk behandling for udvikling af hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes
Livet med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom - En kortlægning af sygdomshåndtering go støttebehov
Brugers oplevelser af en ny kombineret diabetes og psykiatriklinik
Evaluering af hjemmebesøg til familier med børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes