Gå til indhold

Mænd og type 2-diabetes - en kønnet affære

Formål 

Projektet skal udforske mænds erfaringer med at håndtere type 2-diabetes med henblik på at målrette sundhedsfremmeindsatser til denne målgruppe. Projektet skal undersøge følgende spørgsmål: 

  1. Hvordan håndterer mænd i sårbare positioner type 2-diabetes i hverdagen?
  2. Hvordan kan mænds erfaringer med at håndtere diabetes-2 omsættes og forstås som et særligt vidensbidrag i relation til type 2-diabetes generelt?
  3. Hvordan fortolker og omsætter mænd med type 2-diabetes det skriftlige materiale, de modtager fra de sundhedsprofessionelle, de møder?

Metode

De anvendte metoder i projektet er observationer og interviews med mænd omkring deres daglige håndtering af type 2-diabetes i et hverdagslivsperspektiv. Observationerne finder sted i to diabetes ambulatorier i Region Sjælland.

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (RUC), Center for Sundhedsfremmeforskning
  • Steno Diabetes Center Sjælland

Brugerinvolvering

Forskningsprojektet har et brugerinvolverende afsæt i kraft af observationer og interviews på diabetesambulatoriet og har til formål at få mænds erfaringer og oplevelser med den daglige håndtering af type 2-diabetes. Disse metoder muliggør en brugerinvolvering for fremtidige sundhedsfremmende indsatser.

Infoboks