Gå til indhold

Exercise for People with Diabetic Foot Ulcers - In Secondary Care, and Where People Live Their Lives

Formål

Fysisk aktivitet har i mange år været et kerneelement i behandlingen af diabetes. Det øger virkningen af insulin, så kroppen bedre kan optage sukkeret fra blodet. Det fastholder et vægttab, og det hjælper med at opbygge og bevare muskler og styrker knoglerne.

Hvis man har et diabetisk fodsår, har man dog været rådet til at afstå fra bevægelse, og til tider være total passiv. Udfordringen kommer, da såret på fødderne kan tage uger, måneder eller år om at hele, hvis det nogensinde gør det. 

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udredning af patienter med diabetiske fodsår fra 2021 har fundet en svag anbefaling for træning til målgruppen, men vejen, til hvordan fysisk træning udvikles og implementeres der, hvor personerne med sårene lever, er lang.

Dette forskningsprojekt bygger videre på resultaterne fra et Ph.d.-projekt vedrørende træning til målgruppen.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem: 

  • Ortopædkirurgisk afdeling SUH Køge
  • NSR, Vordingborg kommune
  • Nordfyns Kommune

Metode

  1. En national spørgeskemaundersøgelse, der undersøger, hvilket rehabiliteringsfokus om fysisk aktivitet som sundhedspersonalet (fodterapeuter, sårsygeplejersker, læger), der ser, disse personer har.

  2. En interviewundersøgelse af personer, der lever med diabetes og fodsår, vil undersøge hvilke fysiske begrænsninger, de oplever at leve med grundet såret og behandlingen, der gives (nedsat balance, udholdenhed, kræfter, energi osv.)
  3. At udvikle og afprøve et rehabiliteringstilbud med fysisk aktivitet i omgivelser tæt på, hvor målgruppen med sår lever. Tilbud er tiltænkt i kommunale omgivelser og planlægges at blive tilrettet deres struktur, da det øger muligheden for efterfølgende implementering.

Brugerinvolvering

Borgere med diabetiske fodsår er vigtige aktører i projektet. I delprojekt 2 er målgruppens viden og erfaringer det at leve med et diabetiske fodsår, og de fysiske udfordringer, det måtte give nødvendige for at kunne kortlægge, hvilke indsatser, man burde have fokus på i et træningsforsøg.

Individuelle interviews skal afdække borgernes fysiske begrænsninger ved at leve med et diabetiske fodsår, og da disse antages at ændre sig over tid, så tilstræbes det at have borgere med, på forskellige tidspunkter i processen.

I delprojekt 3 er borgernes oplevelser nødvendige i udviklingen og vurderingen af relevansen i feasibility studiet. Udviklingen af interventionerne vil inkludere inputs fra borgere med et diabetiske fodsår på lige fod med fagpersoner.

Alle, der deltager i træningsinterventionerne, påtænkes at bliver interviews inden og efter træningsinterventionen. Inden, for at kortlægge unikke behov som denne person måtte have og forventningen til træningsinterventionen, og efter, for at blive klogere på borgerens udbytte af træningen. Heri, vil der også ligge en vurdering af hvilke parametre, der kunne ændres. Der er også planlagt tilknytning af borgere med diabetiske fodsår i advisory group. Forhåbningen er, at disse vil give sparring undervejs til indholdet og forløbet af processen, og at inddragelse af deres viden og erfaring kan være med til at tilpasse interventionen og det endelige trænings setup.

Infoboks

Tidsplan

2023 - 2026

Forskningsansvarlig

Thomas Vedste Aagaard
Ph.d.-studerende
Fysioterapeut
E-mail: thva@regionsjaelland.dk