Gå til indhold

Forbedret egenomsorgsevne hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes - en SMS-baseret intervention (SMS4change)

Formål 

Formålet er at udvikle og teste en sms-baseret intervention til at forbedre egenomsorgsevnen hos patienter med dårlig glykæmisk kontrol af deres type 2-diabetes. Hypotesen er, at SMS beskeder designet til at give patienten bestemte vaner i hverdagen, kan fremme patientens evne til at håndtere sin sygdom og forbedre den glykæmiske kontrol. På længere sigt vil en forbedret glykæmisk kontrol fremme patientens livskvalitet og forebygge følgesygdomme.

Metode

Interventionen udvikles i en effekt- og brugerdrevet designproces. Interventionen testes efterfølgende i et kohortedesign med en registerbaseret kontrolgruppe med evaluering af effekt og implementering.

Samarbejdspartnere

  • Bæredygtig teknologi, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Brugerinvolvering

Interventionen udvikles med udgangspunkt i patientens livsverden. Patienterne indgå som partnere i det brugerdrevne design af intervention gennem workshops og brugertests. Patienterne involveres endvidere som informanter i den realistiske syntese og i evalueringen af interventionen.

Infoboks

Tidsplan

01.02.2021 - 30.04.2023

Forskningsansvarlig

Troels Mønsted
Lektor

Bæredygtig teknologi
Institut for Mennesker og Teknologi
Roskilde Universitet
E-mail: monsted@ruc.dk

Støttet af
  • Steno Diabetes Center Sjælland