Gå til indhold

Betydningen af lav socioøkonomisk position og forsinket medicinsk behandling for udvikling af hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes

Formål

Personer med type 2-diabetes har fortsat en øget risiko for hjertekarsygdom. Dette er på trods af forbedret behandling og anbefalinger om en grundig risikovurdering for hjertekarsygdom hos personer med type 2-diabetes. For at forbedre prognosen er der behov for at identificere risikogrupper, hvor behandling i særlig grad kan optimeres. Formålet med projektet er tredelt: 

 1. At undersøge graden af social ulighed for udvikling af alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom blandt patienter med type 2-diabetes.
 2. At undersøge graden af social ulighed i opstart af ny gavnlig evidensbaseret medicinsk behandling (SGLT-2 hæmmere og GLP-1 analoger).
 3. At undersøge om personer, der kommer i forsinket behandling med blodsukkersænkende lægemidler, har en øget risiko for udvikling af hjertekarsygdom. Derudover at undersøge i hvilken grad denne øgede risiko kan forklares ved, at patienter også kommer i forsinket behandling med anden forebyggende medicin (mod forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk).

Metode

Alle tre delprojekter er landsdækkende observationelle registerstudier, hvor vi vil koble data fra de nationale danske administrative registrer. Med hjælp fra biostatistikere fra Københavns Universitet vil vi benytte nyere statiske metoder inden for causal inferens.

Samarbejdspartnere

 • Endokrinologisk afdeling, Slagelse Sygehus
 • Kardiologisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
 • Biostatistik afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Kardiologisk afdeling, Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring
 • Department of Health Research and Policy, Campus Drive, Stanford University School of Medicine

Brugerinvolvering

Idet vores projekt er et registerstudie og dermed begrænset af data fra vores ellers unikke registre i Danmark, har vi ikke inddraget personer med type 2-diabetes i designet af projektet. I stedet vil vi udbrede vores forskning aktivt til personer med type 2-diabetes.

Tidsplan

01.09.2019 - 31.12.2022

Forskningsansvarlig

Alexander Christian Falkentoft
cand.med., ph.d.-studerende

Kardiologisk afdelinger
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Tlf.: 50 90 89 69
E-mail: alcf@regionsjaelland.dk

Støttet af
 • Den Forskningsfremmende pulje, Københavns Universitet
 • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
 • Murermester Lauritz Peter Christensen og hustru Kirsten Sigrid Christensens Fond
 • Steno Diabetes Center Sjælland