Gå til indhold

In depth with biopsy verified diabetic nephropathy: from nationwide register data to contemporary tissue analysis

Projektet bliver ledet af MD Karina Haar Jensen, Medicinsk Afdeling, Klinisk Forskningsenhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Formål

Diabetisk nyresygdom (DN) er en alvorlig følgesygdom, som rammer ca. 1/3 af personer med type 2-diabetes. De senere år er der sket store fremskridt i udviklingen af behandling af DN, men det er stadig uvist hvilke personer, der bør behandles med hvilken medicin, og hvem der er i den største risiko for at udvikle nyresvigt og hjertekarsygdom. Vi har identificeret > 2500 personer med diabetes og en tidligere vævsprøve fra nyren. På disse personer har vi data fra 11 landsdækkende registre med informationer om leveforhold, vævsprøver, laboratorieundersøgelser, samt sygdomshistorie og forløb. Hos personer med DN ønsker vi at undersøge betydningen af specifikke fund i nyrevævet i forhold til sygdommens forløb og udvikling af følgesygdomme. Dette vil bidrage til en fremtidig med mere nøjagtig og individualiseret diagnostik og behandling af DN.

Metode 

Vi vil genundersøge gemt nyrevæv fra en del af den etablerede registerkohorte med moderne metoder, der analyserer mønstre i gen- og protein-udtryk, for derefter at kombinere resultaterne med de indsamlede registerdata.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem:

  • Steno Diabetes Center Copenhagen
  • Nefrologisk Afdeling og Afdeling for Patologi, Herlev-Gentofte Hospital
  • Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
  • Department of Medicine/Nephrology and Computational Medicine and Bioinformatics, University of Michigan.
  • Epigenetics in Human and Disease Laboratory, Central Clinical School, Melbourne, Australia

Brugerinvolvering

Tilbagemeldinger fra tidligere møde med følgegruppen ved SDCS, samt lokal gruppe af sekretærer og sygeplejersker fra andre specialer, vil blive brugt til gentænke muligheder for supplerende dataindhentning, tilrettelæggelse af kommende delprojekter, samt formidling af resultater fra projektet til ikke fagfolk.

Infoboks

Tidsplan

01.04.2024 - 31.05.2029

Forskningsansvarlig

Karina Haar Jensen
Læge

Medicinsk Afdeling, Klinisk Forskningsenhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Tlf.: 93 56 65 35
E-mail: khr@regionsjaelland.dk

Støttet af 
  • Region Syddanmark
  • Region Sjællands fælles forskningspulje 2022
  • Novo Nordisk Foundation
  • Steno Diabetes Center Sjælland