Gå til indhold

Hverdagsliv og diabetes hos aldrende migranter i Danmark - et pilotstudie baseret på narrativ naturbaseret sundhedsfremme

Formål

Formålet er firdelt:

 1. Vi eksperimenterer med en narrativ, naturbaseret intervention ift. en gruppe tyrkiske kvinder som har, eller som er i risiko for at få, diabetes.
 2. Vi udvikler denne intervention til en praksismodel for sundhedsfremme blandt sårbare grupper, med potentiale til implementering i andre danske kommuner.
 3. Vi skaber en ny og innovativ forskningsmetode, hvor naturoplevelser kombineres med livshistoriske interviews og participation fra deltagerne igennem hele forløbet.
 4. Vi anvender evaluering og analyser fra (pilot)studiet til at kvalificere forskningsspørgsmål til videre forskning på feltet om migration, hverdagsliv, ulighed i sundhed og diabetes.

Projektet har til hensigt både at bidrage til sundhedsfremmepraksis for indvandrere og at berige forskning om diabetesramte indvandrere med nye metoder. Formålet med metoderne er at opnå dybere kendskab til indvandreres egen sundhedspraksis i hverdagen og derigennem at kunne styrke deres handlemuligheder som diabetespatienter i Danmark.

Metode

 1. Sundhedsfremmende implementering vha. naturterapeutiske og yoga-inspirerede aktiviteter med stærk fokus på fællesskabsfremme og dialog.
 2. Evaluering med overvejelser og ideer til implementering i større skala.
 3. Udvikling af ny forskningsmetode, baseret på aktiverende naturfællesskab

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet (RUC), Center for Sundhedsfremmeforskning
 • Steno Diabetes Center Sjælland
 • Roskilde Kulturforening
 • Roskilde Kommune

Brugerinvolvering

Der indgår en gruppe tyrkiske kvinder, som selv er med til at definere og udvikle program og koncept. Efter naturinterventionen inviteres disse kvinder til workshops, hvor vi samarbejder om at videreudvikle ideer og planer for opfølgende praksis og forskning.

 

Infoboks

Tidsplan

15.08.2021 - 15.08.2022

Forskningsansvarlig

Karen Christensen
Lektor

Roskilde Universitet
E-mail: karench@ruc.dk

Støttet af
 • Steno Diabetes Center Sjælland
 • Roskilde Universitet