Gå til indhold

Mænd og Type 2-diabetes - en kønnet affære v2.0

Formål

Projektets formål er at udvikle et samarbejdsværktøj til brug i diabetespatienters møde med sundhedsvæsenet, både på sygehuset og i kommunens sundhedscenter. I dette projekt er der fokus på mænd, som samtidig har andre udfordringer i hverdagen, så som arbejdsløshed, kort eller ingen uddannelse, lav indkomst eller manglende socialt netværk. Målet med værktøjet er at sikre, at patienternes viden og erfaringer fra hverdagen bliver inddraget og tillagt betydning i mødet med sundhedsvæsenet. Dette er med til at sikre, at iværksatte tiltag, er målrettet og tilpasset den enkelte patients behov og udfordringer. Derved kan projektet være med til at forebygge forværring af type 2-diabetes samt evt. følgesygdomme.

Metode

De anvendte metoder i projektet er kvalitative interviews, både med enkeltpersoner og med grupper af patienter og sundhedsprofessionelle. Derudover arbejdes med aktionsforskning, som er en metode, der indebærer, at både mænd og sundhedsprofessionelle deltager aktivt i selve forskningsprocessen.

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (RUC)
  • Center for Sundhedsfremmeforskning
  • Steno Diabetes Center Sjælland

Brugerinvolvering

Forskningsprojektet har et brugerinvolverende design, fordi der tages udgangspunkt i mændenes perspektiv, erfaringer og viden om hverdagen med type 2-diabetes. Dertil arbejdes der med aktionsforskning, som er en metode, hvor brugerne og de sundhedsprofessionelle er aktivt deltagende som med-forskere.

Infoboks