Gå til indhold

Livet med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom - En kortlægning af sygdomshåndtering og støttebehov

Formål 

Type 2-diabetes er særlig udbredt blandt personer med psykisk sygdom, og personer med begge lidelser får hyppigere komplikationer og dør tidligere end dem, som kun har diabetes. Behandling af type 2-diabetes indebærer høj grad af egenomsorg, herunder sund livsstil, medicin, tjek af øjne og fødder, og især for personer, som også har psykisk sygdom, kan det være særlig udfordrende.

Projektet har til formål at undersøge, hvordan personer med både type 2-diabetes og psykisk sygdom håndterer sygdommene i hverdagen, hvad de oplever som særlig udfordrende, og hvilke behov de har for støtte. For at undersøge dette, interviewes borgere om deres hverdag med begge sygdomme. Både borgerne og sundhedsprofessionelle kommer til at spille en central rolle gennem hele projektet. Deres perspektiver inddrages i udformningen af et spørgeskema, som skal anvendes til at kortlægge sygdomshåndteringen og de typiske udfordringer blandt borgere med type 2-diabetes og psykisk sygdom. Spørgeskemaet udvikles endvidere, så det kan anvendes til at evaluere, om borgere fx oplever diabetes som mere håndgribeligt efter nye behandlingstiltag.

Projektet er et opstartsprojekt i tæt samarbejde med Steno diabetes Center Sjælland og Fusionsklinikken. Det skal bidrage med viden, der kan anvendes til at understøtte sundhedsprofessionelle i at vejlede borgerne i diabeteshåndtering med udgangspunkt i borgernes behov og præferencer. Det tænkes som et skridt på vejen til at mindske uligheden i sundhed i Region Sjælland ved mere sammenhængende behandlingsforløb.

Metode

Ph.d. studiet består af tre delstudier: 

 1. Et litteraturstudie som samler eksisterende viden om patienternes perspektiver på at håndtere både svær psykisk sygdom og type 2-diabetes i hverdagen.
 2. Et kvalitativt studie som undersøger sygdomshåndtering og behov for støtte blandt personer med både svær psykisk sygdom og type 2-diabtes.
 3. Udvikling og validering af et spørgeskema som skal anvendes til at kortlægge udfordringer og støttebehov i forbindelse med patienternes sygdomshåndtering på et aggregeret niveau.

Samarbejdspartnere

 • Distriktspsykiatrien Slagelse
 • Medicin 2 Endokrinologi (Slagelse)
 • Fusionsklinikken (Psykiatrien, Steno Diabetes Center Sjælland)
 • Steno Diabetes Center Sjælland
 • Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Aalborg Universitets Hospital

Brugerinvolvering

Personer med type 2-diabetes og svær psykisk sygdom bliver involveret i ph.d. studiet i flere faser. I delstudie 2 foretages interviews med 10-15 patienter, som skal give indblik i deres hverdag og deres oplevede udfordringer og styrke. Disse perspektiver bruges til at kortlægge temaer og udvælge relevante skalaer, som skal bruges til udviklingen af et spørgeskema. I delstudie 3 bliver patienterne involveret i valideringen af spørgeskemaet, da de skal indgå i testningen og afprøvningen af det.

Infoboks

Tidsplan

01.06.2019 - 27-07-2023

Forskningsansvarlig

Sabrina Trappaud Rønne, 
ph.d. stud. og kandidat i Folkesundsvidenskab.

Tlf.: 93 57 65 95
E-mail: sabrj@regionsjaelland.dk

Støttet af 
 • Steno Diabetes Center Sjælland
 • Psykiatriledelsen, Region Sjælland
 • Slagelsepuljen, Region Sjælland
 • Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Sjælland