Gå til indhold

Brugers oplevelser af en ny kombineret diabetes- og psykiatriklinik

Formål

Personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom har højere risiko for at dø af diabetesrelateret fysiske komplikationer end personer, der kun har en diabetes sygdom.

En af årsagerne herfor er, at de har svært ved at følge nuværende behandlingstilbud, som de modtager i henholdsvis diabetesambulatorierne og psykiatrien, fordi behandlingen ikke stemmer overens med deres dagligdag. Flere studier peger på, at sundhedsprofessionelle ofte undlader at involvere denne gruppe af personer, da de mener det vil komplicere behandlingen. Dog konkluderer selvsamme studier, at involvering af denne gruppe af personer vil øge kvaliteten af behandlingstilbuddene og livskvaliteten hos personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom. Manglende involvering i egen behandling bevirker, at denne gruppe af personer ofte føler sig stigmatiseret af sundhedsvæsnet.

I januar 2020 opførte Steno Diabetes Center Sjælland "Fusionsklinikken", der har til formål at yde en mere individualiseret behandling til personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom. Behandlingstilbuddet i Fusionsklinikken er et kombineret diabetes og psykiatrisk behandlingstilbud, bygget op om et samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle og brugerne af klinikken. Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan disse personer oplever behandlingen i Fusionsklinikken i forhold til de nuværende behandlinger, som de modtager blandt andet i Medicin 2 og Psykiatrien Vest, Slagelse. Dette undersøges ved hjælp af observationer af behandlingerne samt interviews af personer med diabetes og svær psykisk sygdom.

Projektet op startes i forbindelse med åbningen af Steno i Slagelse, og projektet vil bidrage med fortællinger til læring for de medicinske afdelinger, psykiatrien og Steno. Disse fortællinger bygges på brugers erfaringer med behandling i de nævnte afdelinger.

Metode

Projektet består af 1: et scoping review og 2: et etnografisk studie.

  1. Reviewet har til formål at undersøge nationale og internationale behandlingstilbud, der kombinerer behandling til personer, der lever med en diabetes og svær psykisk sygdom. Behandlingstilbuddene skal samtidig beskrive, hvordan disse personer involveret i egen behandling. Dette kan være i planlægningen af behandlingen og/eller ændringer af medicinske interventioner.
  2. Med det etnografiske studie undersøges, hvordan personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom oplever at nuværende behandlingstilbud (egen læge, psykiatrien og diabetes afdelingerne), og hvordan samme gruppe af personer oplever at modtage et samlet behandlingstilbud i SDCS' Fusionsklinik. Dette undersøges via semistruktureret interviews af personer med begge sygdomme samt observationer i Fusionsklinikken.

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland: Fusionsklinikken, Slagelse
  • Distriktspsykiatrien Maribo, Næstved og Slagelse

Brugerinvolvering

I forbindelse med projektet, var der oprettet et brugerpanel bestående af personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom. Formålet med panelet var at sikre, at brugerperspektivet blev fastholdt gennem hele forskningen. Panelet har blandt andet kommet med bidrag til udvikling af interviewguides og analyser af data fra interviews. Ligeledes har panelet været med til diskutere, de overvejelser, som der har været i forbindelse med observationer i Fusionsklinikken. Panelet er dog lukket ned, da deltagerne har fundet andet arbejde.

Infoboks