Gå til indhold

Hvor trykker skoen? - Trykaflastningsbehandling af diabetiske fodsår

Formål

Fodsår opstår, hvor trykket på fodsålen overstiger, hvad huden kan klare. Sårheling kræver reduktion af det tryk, som fødderne udsættes for – oftest med trykaflastende såler og ved at nedsætte den tid, man står og går. Indlæg udviklet fra måling af tryk under fødderne, mens man går, kan potentielt aflaste ca. 20-30% mere end normale indlæg.

I dette projekt vil vi undersøge, om sår heler hurtigere ved brug af disse nye indlæg, ved at trække lod mellem disse og almindelige indlæg. Borgerne vil desuden – via en sensor i et armbånd og i skoen – få målt deres aktivitetsniveau samt brug af skoen for at se, hvad dette betyder for sårhelingen.

Metode

Projektet har 3 dele.
1) Et forberedende pilotstudie, hvor vi involverer patienter med diabetiske fodsår i udvælgelse af relevante spørgeskemaer, samt tilpasninger af de praktiske forhold, der vil gøre deltagelse i lodtrækningsstudiet lettere. Software til sensorer, der måler bevægelse og brug af sko skal samtidig færdigudvikles.


2) Selve lodtrækningsstudiet, hvor deltagerne rekrutteres fra ortopædkirurgisk ambulatorie på henholdsvis Sjællands Universitetshospital, Køge og Holbæk sygehus.


3) Interviewundersøgelse af, hvad der gør det vanskeligt at gennemføre behandlingen af diabetiske fodsår.

Brugerinvolvering

Ansøger og den ph.d. -studerende har været på kursus i patientinddragende forskning afholdt af Danske Patienter. Patienterne er særligt i pilotprojektet og det kvalitative studie tænkt ind i centrale roller med direkte indflydelse på centrale beslutninger og processer i forskningen.

I Pilotprojektet inddrages patienter, som rådgivere/konsulenter med den primære indflydelse på, hvilken PROM der skal bruges og patientinformationsmaterialet, samt hvilke særlige tilpasninger i de praktiske forhold, der skal laves i det kommende RCT.

I RCT studiet har vi en række fastlagte endemål, der ikke umiddelbart kan ændres. Da vi derfor ikke kan afgive væsentlig indflydelse til patienterne bibeholder de deltagerrollen.

I det kvalitative studie inkluderes patienter på flere niveauer – fra deltager der interviewes til at være en del af styregruppen der laver den initiale interview protokol (til de individuelle interviews, samt tilpasning til fokusgruppe) og som interviewer ved fokusgruppeinterviews.

Infoboks