Gå til indhold

Effekten af en målrettet undervisningsintervention på antal, sværhedsgrad og opfattelse af seksuelle bivirkninger hos patienter, der lider af skizofreni og diabetes

Formål

Seksuel dysfunktion (SD) er en hyppigt forekommende og til tider invaliderende komplikation til den farmakologiske behandling af psykisk sygdom. Samtidig diabetes øger risikoen for SD markant. SD er associeret med sværere sygdomsforløb, nedsat livskvalitet og nedsat behandlingsadhærence, men medfører kun sjældent systematiske udredningsforløb.

Årsagen formodes at være både patienternes og sundhedspersonales tøven over for italesættelsen af problemstillingen. Projektets overordnede formål er derfor at udvikle en undervisningsintervention om SD og afprøve, om en målrettet undervisningsindsats kan øge antallet af behandlingskonsultationer, hvor SD italesættes, påvirker præparatvalg og dosering af psykofarmaka og reducere grad og oplevelse af SD hos patienter med skizofreni og diabetes.

Metode

Hovedelementet er et lodtrækningsforsøg med 4 studiearme, hvor patienter og behandlere undervises hver for sig eller sammen. Effekten af interventionen måles før og efter undervisningsinterventionen og sammenlignes med en kontrolgruppe.

Samarbejdspartnere

  • Sexologisk klinik og skolen for Recovery, Psykiatrisk Center København
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Psykiatri og Social, Region Midtjylland
  • Psykiatrien Vest, Region Sjælland
  • Psykiatriens lægemiddelinformation, Region Syddanmark

Brugerinvolvering

Undervisningsinterventionen udvikles under inddragelse af patient- og behandlerrepræsentanter, som del af et etnografisk forstudie, forud for lodtrækningsforsøget.

Infoboks

Tidsplan

01.06.2021 - 31.05.2024

Forskningsansvarlig

Gesche Jürgens
Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor

Klinisk Farmakologisk Enhed
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde

Støtte af
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond