Gå til indhold

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perinueral incobotulinumtoksin-A

Formål

Mindst 10-15% af personer med diabetes vil opleve nervesmerter, som følge af deres sygdom. Den nuværende medicinske behandling er ofte utilstrækkelig, og kan give generende bivirkninger. I de senere år har man forsøgt at behandle nervesmerter med botulinumtoksin (pølegift på dansk) ved at sprøjte stoffet ind i underhuden i det smertefulde område. Behandlingen indebærer mange stik, hvilket kan være smertefuldt og tidskrævende. Ved i stedet at behandle nerven, der forsyner området med følesans, er det måske muligt at give samme effekt med et enkelt stik. 

Formålet med forsøget er derfor at undersøge, om indsprøjtninger med stoffet incobotulinumtoksin-A omkring iskiasnerven, er en effektiv og sikker behandling til at lindre diabetiske nervesmerter i underbenene, samt om behandlingen har effekt på depression, dagligdags aktiviteter, fysisk  aktivitet og livskvalitet.

Metode 

Studiet er et randomiseret, blindet, placebokontrolleret lægemiddelforsøg, hvor deltagere tilfældigt tildeles behandling med enten det aktive stof eller placebo.

Begge underben behandles 2 gange, med 12 ugers mellemrum og der indsamles løbende data fra spørgeskemaer, dagbøger samt kliniske undersøgelser.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem: 

  • Neurologisk Smerteklinik, Rigshospitalet Glostrup
  • Diabetes Ambulatoriet, Sjællands Universitetshospital Køge
  • Endokrinologisk Afd., Nykøbing F. Sygehus
  • Endokrinologisk Afd., Rigshospitalet Glostrup

Brugerinvolvering

Der indsamles i hele forløbet feedback fra deltagere, både via uformelle interviews, og strukturerede Patient Reported Outcome Measures (PROM) skemaer. Tilbagemeldingerne vil blive brugt til at forbedre deltagernes oplevelse i forsøget, samt at tilrettelægge efterfølgende projekter og studier.

Infoboks