Gå til indhold

Håndtering af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med type 2-diabetes

Formål

Det overordnede formål med ph.d.-projektet er at udvikle og evaluere gennemførbarheden af et tilpasset diabetesuddannelsesprogram, der har fokus på at skabe og integrere nye vaner og rutiner relateret til håndteringen af diabetes og fysisk aktivitet i hverdagslivet blandt mennesker, der lever med type 2-diabetes (T2D). Ph.d.-projektet består af 4 delprojekter. De første 3 delprojekter vil skabe systematisk overblik om diabetesuddannelse, herunder hvordan den understøtter hverdagslivet og fysisk aktivitet hos den enkelte. Det bruges i udvikling og afprøvning af et tilpasset uddannelsesprogram til borgere med T2D i Region Sjælland, der understøtte håndteringen af diabetes, som opleves meningsfuld for den enkelte i hverdagslivet med T2D.

Metode

Ph.d.-projektet består:

1) Observation og interviews med deltagere med T2D,
2) Systematisk gennemgang af forskningslitteraturen,
3) Spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af diabetesuddannelse,
4) Feasibility-evaluering af et tilpasset diabetesuddannelsesprogram.

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Forskningsmiljøet Palliation og hverdagsliv, Professionshøjskolen Absalon
  • Forskningsenheden PROgrez, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
  • Ergoterapi og borgernære indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.
  • Parker Instituttet, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital

Brugerinvolvering

Borgere med T2D indgår i ph.d.-projektet via en referencegruppe og i projektet. Studie 1 består af observationer og interviews med borgere om diabetesuddannelse og hverdagslivet.
I studie 4 indgår borgere i udvikling og tilbagemelding om det tilpassede program.

Infoboks

Tidsplan

01.04.2022 - 31.03.2025

Forskningsansvarlig

Mette Falk Brekke
Lektor, Kandidat i ergoterapi.
Underviser og ph.d.-studerende pr. d.1. april 2022,

ved Professionshøjskolen Absalon, CER, Ergoterapeutuddannelsen, samt Forskningsenheden PROgrez på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus

E-mail: mebr@pha.dk

Støttet af
  • Professionshøjskolen Absalon
  • Forskningsenheden PROgrez, Næsted, Slagelse og Ringsted Sygehuse - under projektet Exercise First
  • Steno Diabetes Center Sjælland