Gå til indhold

Digital coaching af patienter med type 2-diabetes

Formål

Type 2-diabetes (T2D) er en udbredt sygdom, som kan have alvorlige konsekvenser for patienternes sundhed. I Danmark har omkring 300.000 voksne diabetes, hvoraf ca. 90% har T2D.

Livsstilsfaktorer som inaktivitet spiller en stor rolle i udviklingen af sygdommen, og mange patienter lider også af forhøjet blodtryk og fedtstofskifteforstyrrelser. Derfor er det vigtigt for disse patienter at ændre deres livsstil, træne og spise sundt. Mange patienter følger ikke anbefalingerne for en sund livsstil, og nogle får ikke den optimale medicinske behandling. Der findes gruppekurser for patienter med nydiagnosticeret T2D, men mange patienter ønsker af forskellige årsager ikke at deltage i disse gruppesessioner. Derfor er det nødvendigt at tilbyde individuel støtte til patienterne, der tager højde for deres personlige forudsætninger og udfordringer. Der er altså behov for redskaber og teknologier, der kan hjælpe patienter med T2D med at ændre deres livsstil og forbedre deres sundhed.

Formålet med DICTA (Digital coaching af patienter med type 2-diabetes og klinisk beslutningsstøtte) er bl.a. at undersøge, om brugen af digitale værktøjer og teknologier kan forbedre behandlingen og livsstilen for patienter med T2D.

For at kunne anvende resultaterne fra DICTA er det vigtigt at afklare, om de patienter, der deltager i DICTA, afspejler den typiske patient med T2D. Derfor ønsker vi at undersøge, om deltagerne i DICTA adskiller sig fra de patienter med T2D, der ikke ønskede at deltage i DICTA eller ikke opfyldte inklusionskriterierne.

Metode

I en subgruppeanalyse baseret på baseline data fra DICTA, samt data fra Dansk Center for Strategisk Forskning i type 2-diabetes, undersøger vi eventuelle forskelle imellem patienter, der deltager i DICTA, og patienter med T2D, der enten ikke kunne eller ikke ønskede at deltage i DICTA.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem:

  • Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
  • Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-diabetes, Odense Universitetshospital
  • Medicinsk 1 og Steno Diabetes Center Sjælland, Holbæk Sygehus

Brugerinvolvering

DICTA er udviklet på basis af feedback fra praktiserende læger og deres sygeplejersker. Patienter, som ikke har ønsket at deltage i projektet, er blevet bedt om at oplyse en evt. årsag til afslag.

 

Infoboks

Kontakt