Gå til indhold

SECRET

Effekten af målrettet uddannelse til håndtering af seksuel dysfunktion hos patienter med skizofreni og diabetes.
Projektet bliver ledet af Professor, PhD Gesche Jürgens, Forskningsenhed for Klinisk Psykofarmakologi, Psykiatri Vest og Sjællands Universitetshospital. Hun ses her (m.f.) sammen med resten af teamet bag projektet.

Formål

Seksuel dysfunktion er en hyppig og til tider invaliderende komplikation af psykisk sygdom og en kendt bivirkning til psykofarmakologisk behandling, men italesættes kun sjældent i dialog mellem patient og sundhedsperson.

Projektet SECRET er et tværfagligt samarbejde, der udvikler en undervisningsintervention om Seksuel dysfunktion for patienter med skizofreni og diabetes samt for sundhedspersonale.

Formålet er at afdække, kvantitativt via et firearmet klinisk lodtrækningsforsøg og kvalitativt via observation, interviews og scenarieværksted, hvorvidt øget dialog om Seksuel dysfunktion kan føre til bedre forståelse og samarbejde mellem patient og sundhedsperson og som følge heraf bedre medicin compliance, mindsket oplevelse af seksuel dysfunktion og øget livskvalitet for patienten.

Metode

Projektet er designet som en kompleks intervention, der kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Processen omkring lodtrækningsforsøget dokumenteres og analyseres via observation og interview, og der afholdes et scenarieværksted for sårbare patienter og pårørende.

Samarbejdspartnere

Klinisk Farmakologisk Enhed, SUH Roskilde; Forskningsenheden for Klinisk Psykofarmakologi, Psykiatrien Vest, Slagelse; Sexologisk Klinik Region H; Steno Diabetes Center Sjælland.

Brugerinvolvering

Patienter er inddraget i design af undervisningsinterventionen samt det videre projektforløb. I scenarieværkstedet arbejder vi i fællesskab frem mod forslag til handling via diskussion og kritik af fremlagte scenarier, som videreudvikles til visioner og fremtidsønsker

Infoboks

Tidsplan

01.01.2024 - 31.12.2025

Forskningsansvarlig

Gesche Jürgens
Professor, ledende overlæge, phd.
Forskningsenheden for Klinisk Psykofarmakologi, Psykiatri Vest
Klinisk Farmakologi, Sjællands Universitet, Roskilde.

E-mail: gju@regionsjælland.dk

Støttet af 
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond