Gå til indhold

Lokalsamfund i Bevægelse (ChildCOOP)

Formål

Lokalsamfund i Bevægelse har til formål at undersøge, om en systemorienteret tilgang kan øge og fastholde sunde bevægelsesvaner blandt 6 til 12-årige børn, og derigennem fremme børnenes sundhed og trivsel, herunder sund vægtudvikling, søvn og mental sundhed.

Sundhedsfremmende indsatser tidligt i livet er afgørende, da uhensigtsmæssige vaner etableret i barndommen ofte følger med ind i ungdoms- og voksenlivet, og kan medføre en række kroniske sygdomme.

Ulighed i sundhed ses også i graden af bevægelse blandt børn, idet børn i familier med færre ressourcer i langt højere grad er stillesiddende end børn fra mere ressourcestærke familier. Helhedsorienterede system-indsatser i lokalområder, der bygger på samskabelse, er en lovende tilgang til at fremme og fastholde sunde bevægelsesvaner. En sådan tilgang tager udgangspunkt i de nære og lokale ressourcer og bringer lokale ledere, civilsamfundsaktører og borgere sammen for at identificere det komplekse, underliggende 'system', der hæmmer eller fremmer sunde bevægelsesvaner blandt børn i et lokalområde. Når 'systemet' er klarlagt, arbejdes der i lokalområdet med langsigtet at ændre 'systemet' gennem lokale indsatser, så det fremmer sunde bevægelsesvaner.

Metode

Systemorienterede tilgange som bl.a. inkluderer Group Model Building, som er en metode, hvor borgere, interessenter og kommunale medarbejdere samarbejder om at forstå systemet bag en kompleks udfordring. Målet er, at man sammen finder fælles lokale løsninger på de komplekse udfordringer, vi står overfor i dag. Derudover benyttes forskellige evalueringsmetoder til system- og procesevaluering som f.eks. Ripple Effects Modelling og Actions Scales Model.

Samarbejdspartnere

Initiativet er en del af et større samarbejde med deltagelse af fem kommuner (Vordingborg, Halsnæs, Odsherred, Syddjurs og Randers) og fem forskningsinstitutioner (Steno Diabetes Centrene i Aarhus, Sjælland og Copenhagen, samt Aarhus Universitet og Deakin University, Australien.)

Brugerinvolvering

Group Model Building processerne inkluderer både borgere, interessenter og kommunale medarbejdere i hver af de deltagende kommuner.

Infoboks