Gå til indhold

Hvor fysisk aktive er personer med diabetes, og kan et online træningsfællesskab bidrage til en fysisk aktiv livsstil?

Formål 

Ph.d.-projektet består af tre delprojekter. Hvert delprojekt er baseret på forskelligt data, som tilsammen har til formål at levere detaljerede beskrivelser og viden om fysisk aktivitetsadfærd blandt borgere med diabetes, samt om det er muligt at skabe og gennemføre et online træningsfællesskab for borgere med type 2-diabetes.

Via data fra Den Nationale Sundhedsprofil og Lolland-Falster Undersøgelsen vil det være muligt at afdække, hvordan og hvor meget borgere med diabetes bevæger sig, og om der er individuelle karakteristika, der er afgørende for borgerens bevægelse. Derefter vil det blive vurderet, om et online individuelt tilpasset træningstilbud til borgere med type 2-diabetes er gennemførligt og kan udbredes.

Metode

Ph.d.-projektet består af to tværsnitsstudier baseret på forskelligt data, som skal anvendes til at afdække fysisk aktivitetsadfærd blandt borgere med diabetes, samt et feasibility studie, som skal udvikle og undersøge gennemførbarheden af et online træningsfællesskab.

Samarbejdspartnere

  • Forskningsenheden PROgrez (Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse)
  • Forskningsenheden Exercise Epidemiology (Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet)
  • Center for Aktiv Sundhed (Rigshospitalet)
  • Diabetesforeningen

Brugerinvolvering

Feasibility studiet bliver udført i samarbejde med Diabetesforeningen, hvor flere medlemmer af Diabetesforeningen er involveret i udviklingen, afprøvningen og evalueringen af interventionen.

Infoboks