Gå til indhold

Glukosemålere til personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom

Formål

Brugen af glukosesensorer blandt personer med diabetes har vist at have positiv indflydelse på stabile blodsukkerniveauer, mestring af diabetes generelt og øget livskvalitet. Steno Diabetes Center Sjællands Fusionsklinik yder samlet diabetes og psykiatrisk behandling til omkring 62 borgere, heraf 24 som har en glukosesensor. Dog mangler der forskning om brugen af glukosemålere blandt personer med samtidig diabetes og svær psykisk. Derfor har projektet til formål at skabe viden om brugen af glukosemålere blandt denne gruppe af personer.

Metode

Projektet er et mixed methods studie, der består af både en kvalitativ og kvantitativ del. Med det kvalitative undersøges borgere og personalets oplevelse af brugen af glukosemålere. Den kvantitative del skal undersøge brugen af glukosemålere hos brugerne og udviklingen af blodsukkeret over tid.

Samarbejdspartnere

  • Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland
  • Steno Diabetes Center Sjælland

Brugerinvolvering

I forbindelse med projektet oprettes et brugerpanel bestående af personer med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom. De vil være en del af forskningsteamet, og være med til både at indsamle kvalitative data, analysere og kommentere på resultater.

Infoboks