Gå til indhold

Maternel mikrokimærisme og type 1-diabetes

Formål

Mor og barn små mængder af celler i løbet af graviditeten. Celler som ikke stammer fra individet selv, vil oftest blive fjernet fra organismen af immunforsvaret kort efter fødslen, men hos nogle kan de fremmede celler spores i blodet flere årtier senere. Fænomenet kaldes mikrokimærisme og forekommer hos ca. ét ud af fem raske børn.

Tilstedeværelsen af mikrokimærisme indebærer en kritisk balance mellem immunologisk tolerance og udvikling af autoimmunitet, og forskning tyder på at det kan øge risikoen for type 1-diabetes. Den eksisterende viden hviler dog på ganske få studier med flere betydelige begrænsninger.

Formålet med dette forskningsprojekt er derfor at undersøge om mikrokimærisme i blodet hænger sammen med barnets risiko for at udvikle type 1-diabetes i et epidemiologisk studie, der kan belyse nogle af de spørgsmål som tidligere forskning har efterladt.

Metode

Der er tale om et case-kontrol studie, hvor vi kombinerer DNA fra blodprøver med spørgeskemaoplysninger og registerdata. Cases stammer fra Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes og kontroller kommer fra Lolland-Falster Undersøgelsen.

Samarbejdspartnere

Projektets forskere er tilknyttet Translationel type 1-diabetesforskning: 

  • Steno Diabetes Center Copenhagen; Afdeling for Epidemiologi
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Harvard Medical School, Department of Laboratory Medicine, Boston Children's Hospital, Boston, MA, USA

Brugerinvolvering

Vi vil løbende inddrage brugerne på Steno Diabetes Centrene i det omfang det er muligt. Foruden den videnskabelige formidling af vores resultater, planlægges mere populærvidenskabelig formidling samt åbne diskussion af resultater og perspektiver for fremtidig anvendelse af den opnåede viden.

Infoboks