Gå til indhold

Type 2-diabetes med fodkomplikationer og tilknytningen til arbejdsmarkedet

Et landsdækkende DD2-kohorte studie
Projektet bliver ledet af Ph.d. Carrinna Aviaja Hansen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge

Formål

Studiet har til hensigt at beskrive gruppen af mennesker med type 2-diabetes (T2D) og diabetesrelaterede fodkomplikationer (fodsår og Charcots fod), ved brug af kliniske data som fx HbA1c, body mass index, kolesterol, CRP-niveauer, blodtryk o.l. selvrapporterede og interviewdata bl.a. vedr. livskvalitet, tobaksrygning/brug og diabetesstress og depressive symptomer, komorbiditeter og socioøkonomiske faktorer som fx uddannelse, civilstand, boligforhold, hjemmeboende børn, indkomst osv. Det undersøges om nogle af disse karakteristika statistisk set kan anses for potentielle risikofaktorer for mistet tilknytning til arbejdsmarkedet. Potentielle risikofaktorer vil kunne bruges i forbindelse med forebyggelsesarbejdet.

Metode 

I et registerstudie med data fra Dansk Center for Strategisk Forskning i type 2-diabetes(T2D), samt data fra de danske nationale registre via Danmarks Statistik, undersøger vi voksne i Danmark ≥ 18 år diagnosticeret med T2D med diabetesrelaterede fodkomplikationer.

Samarbejdspartnere

Der er indgået samarbejde med:

 • Jens S. Nielsen, Center for Strategisk Forskning i Type 2-diabetes, Odense Universitetshospital
 • Tværfaglige forskere fra SDCS' Forskernetværk:
  • Fysioterapeut og postdoc, Thomas V. Aagaard
  • Postdoc, Sara F. Lehn
  • Sygeplejerske og lektor, Ulla R. Madsen
  • Læge og ph.d.-studerende, Sahar Moeini

Brugerinvolvering

Studiet er et registerstudie, som derfor ikke direkte involverer borgere med type 2-diabetes. Men der vil blive søgt råd og sparring fra SDCS' brugerpanel i forhold til afklaring af omfanget af relevante kliniske og patient selvrapporterede data, som bør indgå i studiet. 

Infoboks

Tidsplan

01.11.2023 - 28.06.2024
Forventes afsluttet med min. to videnskabelige publikationer.

Forskningsansvarlig

Carrinna Aviaja Hansen
Forskningslektor og sygeplejerske

E-mail: carrh@regionsjaelland.dk

Støttet af 
 • Steno Diabetes Center Sjælland
 • Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital