Gå til indhold

Regional variation i behandling af type 2-diabetes i Danmark

Formål

Formålet med projektet er at analysere og beskrive regionale forskelle i behandlingen af patienter med type 2-diabetes i Danmark.

Projektet består af tre delprojekter: 

  1. Regional variation i forbruget af antibiotika og karakteristika af patienter med type 2-diabetes.
  2. Regional variation i individuelle behandlingsforløb med fokus på bl.a. valg af præparater, kombinationsbehandling og compliance.
  3. Regional variation i behandlingen af T2DM hos patienter med psykisk sygdom.

Resultaterne skal bruges til at sikre en høj og ensartet kvalitet i behandlingen af type 2-diabetes i Region Sjælland såvel som i landets øvrige regioner.

Metode

De tre delprojekter er landsdækkende registerstudier, hvor vi vil analysere data fra de nationale danske administrative registrer.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem: 

  • Klinisk Farmakologisk Enhed, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Syddansk Universitet.

Brugerinvolvering

Vi vil etablere en følgegruppe med patienter, som vil blive inddraget i planlægning og fortolkning af hvert delprojekt ved en række workshops.

Infoboks