Gå til indhold

Diætistens betydning på et dialyseafsnit (EFFECT Diet) - et cluster RCT studie og kvalitativ interviewundersøgelse

Formål 

Dette projekt undersøger effekten af diætistsamtaler til personer med og uden diabetes i hæmodialysebehandling. Projektet foregår i dialyseafsnittet i Roskilde, og er opdelt i to dele; et lodtrækningsstudie og en interviewundersøgelse.

I lodtrækningsstudiet modtager den ene gruppe diætistsamtaler og har adgang til diætist i 4 måneder. Der er planlagte samtaler én gang om måneden, og diætist tilstede i dialyseafsnittet hver uge med mulighed for samtale ved behov. Ved den første samtale udarbejdes en ernæringsplan i samarbejde med deltageren. 
Diætbehandlingssamtalerne arbejder med dialogisk kommunikation, hvor der er fokus på klar kommunikation, relationen mellem diætist og patient, og personcentreret styring.
Den anden gruppe følger vanlig behandling.

Begge grupper får spørgeskemaer om livskvalitet og sundhedskompetence. Sundhedskompetence er muligheden for at tilgå, forstå og handle på informationer om sundhed. I begge grupper registreres ernæringstilstand, blodprøver, medicin, dialysetid, antallet af lave blodsukre og blodsukkerprofil.

Interviewundersøgelsen skal undersøge oplevelsen af at have adgang til en klinisk diætist, og kan give viden om at skulle følge en restriktiv diæt, både hos personer med og uden diabetes.

Metode

RCT-studie i hæmodialyseafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Roskilde: Cluster-randomisering af de to dialysedaghold, mandag-onsdag-fredag og tirsdag-torsdag-lørdag, som formodes at være ens og uden bias med hensyn til alle væsentlige kliniske karakteristika. Baseline data i form af alder, køn, blodprøver, antropometriske målinger (højde og tørvægt) og dialysevintage anvendes til vurdering af om grupperne er forskellige. Lodtrækning foregår ved plat eller krone af uvildig ansat i Klinisk Forskningsenhed uden tilknytning til projektet. Det ene hold modtager interventionen, det andet hold fungerer som kontrolgruppe. Pga. projektets karakter, er det ikke muligt med blinding af deltagere. Så vidt det er muligt, udføres statistisk analyse udført af 3. part uden kendskab til grupperne og med intention to treat analyse.

Kvalitativt studie: Semi-struktureret kvalitativt interview af deltagere i interventionsgruppe baseret på Malteruds tilgang til kvalitativ metode.

Brugerinvolvering

I det kliniske RCT-studie indgår patienter fra dialyseafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Roskilde som interventionsgruppe og kontrolgruppe. Det gælder også i det kvalitative studie, hvor oplevelsen af at have adgang til diætistsamtaler i forbindelse med hæmodialysebehandling undersøges. Gennem interventionsperioden inddrages patienterne aktivt i drøftelse af, hvilke emner, der findes relevante at have fokus på ved diætistsamtalerne gennem dialogisk kommunikation.

Der inddrages endvidere patienter fra dialyseafsnittet på Nykøbing F. sygehus til pilottest af interviewguide.

Infoboks