Gå til indhold

Er personer med kognitiv funktionsnedsættelse særligt sårbare i relation til udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer?

Formål 

Personer med handicap er en potentiel sårbar gruppe i relation til at udvikle type 2-diabetes og diabetes senkomplikationer, men der mangler viden på området. Formålet med dette projekt er via litteratur review samt registerstudie at undersøge, hvorvidt personer med kognitiv funktionsnedsættelse (udviklingshandicap, ADHD og autisme), har en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes og senkomplikationer. I analysen tager vi også højde for andre forhold der kan have betydning for sygdomsrisiko. Herunder sociale og demografiske forhold, medicinsk behandling og behandlingskvalitet. Hermed bidrager projektet til at kunne afdække behovet for fremtidige indsatser til personer med kognitive funktionsnedsættelser og forskning og hermed mindske sårbare borgeres risiko for udvikling af type 2-diabetes og senkomplikationer.

Metode

Review: Systematisk gennemgang af den internationale videnskabelige litteratur vedrørende kognitiv funktionsnedsættelse (udviklingshandicap, ADHD og autisme) og diabetes de seneste 10 år.

Registerstudie: Ved hjælpe af nationale administrative registre samt kvalitetsdatabaser undersøges risikoen for at udvikle type 2-diabetes og senkomplikationer.

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  • Praktiserende læge (Lægerne Algade 17, Roskilde)
  • Danske Handicaporganisationer
  • Organisation for mennesker med udviklingshandicap (LEV)

Brugerinvolvering

Målgruppen repræsenteres i projektets styregruppe ved Danske Handicap Organisationer og LEV. Desuden afholdes 2 workshops med inddragelse af personer med kognitive funktionsnedsættelser, pårørende og repræsentanter fra interesseorganisationer, til drøftelse af projektets fund og potentiale.

Infoboks

Tidsplan

01.01.2022 - 31.12.2024

Forskningsansvarlig

Allan Kofoed-Enevoldsen,
MD, Centerchef og Specialeansvarlige overlæge,
Steno Diabetes Center Sjælland og Nykøbing Falster Sygehus
E-mail: akofo@regionsjaelland.dk

Støtte af
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Syddansk Universitet

(Der søges aktuelt om yderligere funding)