Gå til indhold

Hverdagslivet hos sårbare familier, hvor et barn får type 1-diabetes (T1D)

Formål

Formålet med projektet er at forberede en ph.d.-protokol. Selve ph.d.-studiet har til formål at generere viden om hverdagen for udsatte familier med et barn med nydiagnosticeret T1D i Region Sjælland mhp. at kunne bidrage til mere målrettede indsatser.

  • Fase I i forberedelsen: At give et overblik over aktuel viden om a) hverdagen med et barn med nydiagnosticeret T1D i national og international litteratur og b) hvad der karakteriserer sårbarhed relateret til familier, der har et barn med T1D.
  • Fase II i forberedelsen: Etablere en referencegruppe af relevante personer. Denne referencegruppe vil blive involveret i møder og workshops for at identificere den korrekte metodiske tilgang til ph.d.-studiet. En anden del af denne fase er at videreudvikle det tværprofessionelle forskningssamarbejde.

Metode

  • Fase I: Systematisk litteratursøgning
  • Fase II: Identificere relevante metoder og videreudvikle forskningssamarbejde

I projektet vil forskellige aktiviteter blive gennemført for at forbedre de metodiske aspekter af ph.d.-protokollen, bl.a. at definere sårbarhed, identificere inklusionskriterier og etiske overvejelser omkring rekruttering af udsatte familier.

Samarbejdspartnere

Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem:

  • Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)
  • Holbæk, Roskilde, Nykøbing F. og Slagelse Sygehuse
  • Professionshøjskolen Absalon

Brugerinvolvering

Der er etableret et brugerpanel, som har været involveret i designfasen i dette projekt og vil fremadrettet blive involveret i alle faser. Brugerpanelet vil i fase II blive en del af den referencegruppe, der bliver etableret. Denne referencegruppe bliver bl.a. involveret i workshops.

Infoboks