Gå til indhold

Sundhedstjek for psykisk sårbare beboere på botilbud: Samskabelse af en implementeringsmodel

Formål

Hvordan løfter vi psykiatrien og mindsker social ulighed i sundhed?

I dag behandles de fleste og de mest komplekse patienter i socialpsykiatrien (fx botilbud), hvor mange udover deres sindslidelse er udfordrede af somatisk sygdom, livstilssygdomme og andre sociale forhold. Uligheden ses, når mennesker med alvorlig sindslidelse i gennemsnit dør 15 år tidligere end den resterende befolkning. Selvom årsagerne er flere, skyldes uligheden i levetid bl.a. at mennesker med alvorlig sindslidelse i mindre grad er i kontakt med sundhedsvæsenet, og dertil at de i mindre grad føler sig set og forstået, når de er. Denne problemstilling har givet anledning til overenskomsten: OK22, der forpligter almen praksis til at foretage sundhedstjek på botilbud.

Nærværende projekt har til formål at sikre, at den gode intention om sundhedstjek på botilbud er implementerbar og meningsfuld for beboerne og personalet på botilbud. Med afsæt i en dybdegående forståelse af beboernes og personalets virkelighed etableres en skabelsesproces, hvor det optimale sundhedstjek designes. Produktet bliver et undervisningsmateriale til fagfolk, hvorefter et meningsfuldt sundhedstjek kan implementeres på botilbud.

Metode

Projektet er et selvstændigt kvalitativt studie, og består af tre sammenhængende delprojekter.
Botilbuddene rekrutteres med hjælp fra LOS (Landsorganisationen for Sociale tilbud).

Del 1: Kvalitativt feltstudie af brugererfaringer

Et 12 måneders feltstudie fordelt på fire botilbud med formålet at skabe relationer med beboere og personale, og derved erhverve dybdegående kendskab til deres baggrund og erfaringer med sundhedsvæsenet. Efter den indledende kontakt følges beboerne og personalet i mødet med implementeringen af sundhedstjek på botilbud. Beboernes erfaringer indsamles desuden igennem individuelle, semistrukturerede interview med fokus på erfaringer med sundhedsvæsenet, motivationer, ønsker og behov. Sideløbende interviewes personale på bostederne med fokus på deres overbevisninger om en implementering af sundhedstjek.

Del 2: Samskabelse af en implementeringsmodel for sundhedstjek på botilbud

I de sidste 4 måneder af delprojekt 1 indledes og faciliteres delprojekt 2: Samskabelsesprocessen. På baggrund af relationer og indsigter fra det etnografiske feltstudie inviteres beboere og personale ind i den kommende samskabelsesproces med henblik sammen at finde frem til de udfordringer og muligheder, de oplever i forbindelse med sundhedstjek, for slutteligt at kunne designe rammen for et meningsfuldt og implementerbart sundhedstjek på botilbud. Samskabelsesprocessen forventes således at finde sted sideløbende med de sidste måneder af feltstudiet, da nye perspektiver på sundhedssystemet angiveligt vil dukke op her. I dedikerede tidsrum af denne proces vil den sammensatte samskabelsesgruppe mødes i ugentlige møder eller workshops, der fx vil inkludere fokusgruppeinterviews, brainstorms, persona-udvikling, og andre metodiske tiltag skabt i samarbejde med gruppen.

Del 3: Evaluering og udformning af undervisningsmateriale

Viden og resultater fra delprojekt 1 og 2 præsenteres for et panel med deltagere af udvalgt bostedspersonale, praktiserende læger og inviterede fra projektets øvrige samarbejdspartnere.
Denne evalueringsproces sker i samarbejde med KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis Sjælland).

I slutningen af delstudie 3 udarbejdes undervisningsmateriale til almen praksis i samarbejde med beboerne fra samskabelsesgruppen, det deltagende bostedspersonale og praktiserende læger. Dette skal sikre, at både barriere og erfaringer med og fra læger, bostedspersonale og beboerne er repræsenteret i implementeringsmodellen.

Samarbejdspartnere

Projektet indgår i et sideløbende samarbejde med projektet "Sundhedstjek på botilbud- en undersøgelse af implementeringen i praksis" på Syddansk Universitet.

Forskerne i dette projekt vil desuden fungere som intern følgegruppe, repræsenteret af følgende: 

  • Marie Broholm-Jørgensen, cand.mag., ph.d., SDU
  • Anders Larrabee Sønderlund, cand.psyk., ph.d., forskningsenheden for almen praksis, SDU
  • Liv Stubbe Østergaard, Strategisk konsulent, Steno Diabetes Center Sjælland
  • Sara Fokdal Lehn, Forskningskonsulent og postdoc, Steno Diabetes Center Sjælland
  • Torsten Risør, Associate Professor, Forskningsenheden for almen praksis, KU

Der er konstitueret en ekstern følgegruppe på tværs af følgende samarbejdspartnere: 

  • Forskningsenheden for almen praksis, Odense
  • Statens Institut for Folkesundhed, SIF, SDU
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS)

Brugerinvolvering

Borgere (patienter med sindslidelse) er hoveddeltagere i projektet og indgår derfor i alle projektets faser: Del 1: Feltstudie, Del 2: Samskabelsesprojekt og Del 3: Evaluering og udformning af undervisningsmateriale.

Infoboks