Gå til indhold

Børn og Unge med Overvægt

Risiko for prædiabetes og diabetes i tidlig voksenalder
Projektet bliver ledet af Læge, PhD Jens-Christian Holm.

Formål

Overvægt udviklet i barndommen er en af de største sundhedsudfordringer i verden, og fra en tidlig alder øges risikoen bl.a. for at udvikle forstadier til type 2 sukkersyge. Forstadier til sukkersyge er til stede blandt 21-40 % af børn og unge med svær overvægt, og dette tal forventes at stige, særligt hos børn der udvikler overvægt før puberteten. Dette projekt har til formål at undersøge langtidseffekterne af Holbæk-modellen hos 500 unge voksne, som har modtaget behandling for overvægt i barndommen. Vi ønsker at evaluere, om behandlingen kan forsinke eller forhindre udviklingen af forstadier til type 2 sukkersyge, for i fremtiden at kunne identificere personer med øget risiko og målrette vores behandling, for at bremse fremtidig sygdom.

Metode

500 unge voksne vil blive undersøgt med kropsmål, en helkropsskanning, blodtryk, sukkerbelastningstest og blodprøver. Deltagerne vil blive rekrutteret på baggrund af behandlingsrespons i barndommen (ændring i fedtmassen) og vi vil sammenligne deres ændringer i sukkerstofskiftet.

Samarbejdspartnere

Professor Torben Hansen, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet. Enheden for Børn og Unge med Overvægt, Børne- og Ungeafdelingen, Holbæk Sygehus

Brugerinvolvering

Forud for studiestart og under studiet vil vi lave interviews med nuværende, tidligere patienter og deres forældre, for at høre deres perspektiver i forhold til studiets formål, metode, strategi for rekruttering samt formidling og implementering af studiets resultater.

Infoboks

Tidsplan

01.04.2024 - 30.06.2024 (forventet).

Forskningsansvarlig

Jens-Christian Holm
Ledende overlæge, phd, forskningslektor,
Leder af Enheden for Børn og Unge med Overvægt og The HOLBAEK Study,
Børne- og Ungeafdelingen Holbæk.
Leder af European Childhood Obesity Task Force.
Udviklet Holbæk modellen, udnævnt Europas bedste uddannelse

E-mail: jhom@regionsjaelland.dk
Telefon: 26 20 75 33

Støttet af 
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond