Gå til indhold

Sammen om kommunal rehabilitering til personer med ny-diagnosticeret type 2-diabetes

Projektet bliver koordineret af postdoc forsker Sara Fokdal Lehn, Steno Diabetes Center Sjælland. Lektor og praktiserende læge, Torsten Risør fra Forskningsenheden for Almen Praksis er formand for forskningsgruppen og én blandt flere samarbejdspartnere i projektet.

Formål

Borgere, der diagnosticeres med type 2-diabetes skal henvises til rehabiliteringsforløb i hjemkommunen, hvis de samtidig har andre sygdomme eller brug for støtte til livet med diabetes. Borgere såvel som sundhedspersonale oplever, at for få borgere med type 2-diabetes henvises til rehabilitering. Desuden viser litteraturen, at særligt personer i sårbare positioner, oftere går glip af forebyggende og rehabiliterende indsatser. Vi vil derfor undersøge:

1) Hvad har indflydelse på praktiserende lægers kliniske beslutning om, at henvise med type 2-diabetes til kommunal rehabilitering?

2) Hvilke befolkningsgrupper (med type 2-diabetes), har mindre sandsynlighed for at blive henvist til kommunal rehabilitering?

3) Hvad får personer i sårbare positioner til at deltage/ikke deltage i rehabilitering?

4) Hvad er vigtigt for borgerne med type 2-diabetes i dialogen med lægen omkring kommunal rehabilitering?

Metode 

Projektet har flere delprojekter og beror på interviews og kvalitativ analyse samt kvantitative data og registerforskning.

Brugerinvolvering

Forskningsgruppen har forud for ansøgningen interviewet 48 borgere med type 2-diabetes. I løbet af projektet vil borgere med diabetes indgå direkte i projektets referencegruppe, og dermed være med til at beslutte projektets retning. Desuden gennemføres interviews med borgere undervejs i projektet.

Infoboks

Tidsplan

01.11.2023 - 31.12.2025

Forskningsansvarlig

Sara Fokdal Lehn
Postdoc forsker

Steno Diabetes Center Sjælland 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Tlf.: 93 57 67 88
E-mail: safp@regionsjaelland.dk

Støttet af 
  • Guldborgsund Kommune
  • Faxe Kommune
  • Køge Kommune
  • Sorø Kommune