Gå til indhold

Behandling af diabetiske fodsår med inforationsteknik for fremme af sårheling

Formål

I et forestående randomiseret klinisk studie vil vi undersøge effekten på sårheling, når patienter med kroniske diabetiske fodsår modtager en ny og skånsom behandlingsmetode kaldet inforationsteknik. En interventionsgruppe på 50 patienter vil modtage både standardbehandling og inforationsteknik og en kontrolgruppe på 50 patienter vil udelukkende modtage standardbehandling. Hovedformålet med det randomiserede kliniske studie er at undersøge andelen af sår med komplet heling efter 20 uger, når patienter med diabetiske fodsår behandles med inforationsteknik i tillæg til standardbehandling sammenlignet med patienter, der udelukkende modtager standardbehandling af deres diabetiske fodsår.

Metode 

Ved inforationsteknik laves små prik i sårene med 2mm stansebiopsiredskaber for at fremprovokere et respons i sårets væv med positiv effekt på sårheling. Et forudgående pilotstudie med 12 patienter har vist potentiale for, at inforationsteknik kan fremme sårheling. I pilotstudiet fandt vi ingen bivirkninger relateret til den nye behandling.

Samarbejdspartnere

Projektet udgår fra ortopædkirurgisk afdeling på Sjællands Universitets Hospital Køge. Der samarbejdes med sårsektionerne på de ortopædkirurgiske afdelinger på Nykøbing F. Sygehus og Herlev Universitetshospital. Patienter vil blive rekrutteret fra alle tre afdelinger i det randomiserede kliniske studie.

Brugerinvolvering

Patienter fra ovennævnte pilotstudie blev interviewet ved deres afsluttende forsøgsbesøg om deres oplevelse af forsøgsdeltagelsen og forslag til ændringer i et fremtidigt klinisk studie. Patienternes meninger og forslag bliver inddraget i designet af det randomiserede kliniske studie. Deltagerne i det forestående randomiserede kliniske studie vil blive bedt om at udfylde de anerkendte patientspørgeskemaer ved navn Wound-QoL og EQ-5D-5L ved første og sidste forsøgsbesøg, for at ændringer i livskvalitetsscore kan undersøges og rapporteres.

Infoboks

Tidsplan

01.01.2022 - 01.07.2023

Forskningsansvarlig

Sahar Moeini
Læge og Ph.d. studerende

Ortopædkirurgisk afdeling
Sjællands Universitetshospital Køge
Tlf.: 30 62 82 22
E-mail: samoe@regionsjaelland.dk

Støttet af 
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
  • Region Sjælland
  • Københavns Universitets forskningsfremmede pulje
  • Region Sjælland Data og Udviklingsstøtte
  • Savværksejer Jeppe Juhls og Hustru Ovita Juhls Mindelegat