Gå til indhold

Evaluering af hjemmebesøg til familier med børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes

Formål

At få type 1-diabetes er en stor omvæltning for børn/unge, deres familier og deres omgangskreds. Rigtig meget nyt skal læres omkring behandling og sygdomsmestring, og med familiens nye ansvar for både kulhydrattælling og teknisk behandlings-udstyr følger ofte også bekymringen for at 'at noget går galt'. 

Diabetesteamet på Holbæk Sygehus' børneungeafdeling tilbyder hjemmebesøg til familier med børn og unge indenfor ca. en måned efter en diabetes diagnose er blevet stillet. Børneafdelingen på Holbæk Sygehus har gode erfaringer med ordningen, men samtidigt er der behov for en systematisk evaluering, der kan belyse ordningens betydning for patienter, pårørende og personale og hermed eventuelt potentiale for at udbrede ordningen til andre børneafdelinger i Region Sjælland.

Denne ny viden er også værdifuld i forhold til planerne i drejebogen for SDCS om at udbrede hjemmebesøg som et supplerende behandlingsinitiativ. Det er derfor formålet med denne kvalitative undersøgelse at evaluere opfølgende hjemmebesøg som de opleves af familierne og deres netværk. 

Metode

Hjemmebesøg til børn med nyopdaget type 1-diabetes evalueres via fokusgruppeinterviews med fem forskellige familier og deres netværk, der har modtaget hjemmebesøg. Desuden er der gennemført interviews med klinisk diætist og diabetes læge, der gennemfører besøgene.

Samarbejdspartnere

  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Børneafdelingen Holbæk Sygehus

Brugerinvolvering

Projektet har eksklusivt fokus på patienter og pårørendes oplevelse af hjemmebesøg til børn med nydiagnosticeret type 1-diabetes, og disse inddrages via interviews.

Infoboks

Tidsplan

2019 - 2021

Forskningsansvarlig

Sara Fokdal Lehn
postdoc

Steno Diabetes Center Sjælland
Tlf: 93 57 67 88
E-mail: safp@regionsjaelland.dk