Gå til indhold

Familiebaseret forebyggelse af diabetes gennem spise- og motionsvaner

På billedet ses fra venstre Hanne Rasmussen, forskningsassistent og fysioterapeut, Karina Paikjær Rieks Jensen, forskningsassistent og ernæringsfaglig vejleder, Louise Sunddahl, forskningsassistent og ernæringsfaglig vejleder, Svetlana Solgaard Nielsen, projektansvarlig og ergoterapeut og Charlotte Simonÿ, seniorforsker og sygeplejerske.

Formål

Projektet vil undersøge gennemførlighed (feasibility) af en familie-baseret intervention, som støtter diabetes-venligt hverdagsliv hos familier med type 2-diabetes eller svær overvægt i Region Sjælland.

Metode

Feasibility studiet vil anvende embedded mixed method design og kombination af kvantitative og kvalitative metoder i undersøgelsen af ændringer i familiernes sundhedsadfærd.                

Projektet vil i sin afprøvningsfase involvere 25 familier fordelt på to udvalgte lokalområder i Region Sjælland:

 • Høng i Kalundborg kommune
 • Vedby i Guldborgsund kommune

Familierne med tilknytning til Høng eller Nr. Vedby vil blive inkluderet, når der konstateres ved screening, at mindst én af forældrene har type 2-diabetes eller overvægt (BMI ≥ 30), og at mindst et familiemedlem er mindre fysisk aktiv i hverdagen, end ønsket. Der er 12-13 familier fra hvert lokalområde.

Familierne vil i løbet af 6 måneder modtage online vejledning i at etablere en hverdag med mere fysisk aktivitet og sundere måltider, ud fra de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Et tværfagligt team, som består af en ernæringsfaglig specialist, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut vil blive inddraget i vejledningen efter behov. Familierne bliver tilbudt den professionelle kontakt på ugebasis i de første 3 måneder, hvorefter denne aftrappes til månedlige opfølgninger i de sidste 3 måneder. I deltagernes lokalområder vil der blive etableret aktivitetstilbud med henblik på at danne aktive fællesskaber og implementering af en stærkere sundhedskultur i hverdagslivet.

Analyse af data indsamlet ved opstart, midtvejs og ved slut i projektet vil bidrage til afklaringen på, hvordan tilbuddet fungerer i praksis, og hvilke ændringer i sundhed det medfører. Deltagernes erfaringer vil blive undersøgt, bl.a. via workshops og interviews i forskellige faser af projektet.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde mellem forskere fra flere institutioner i Region Sjælland: 

 • LOFUS, Center for Sundhedsforskning
 • Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F
 • Psykiatrien Øst, Region Sjællands psykiatri
 • Øre-Næse-Hals-afdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Steno Diabetes Center Sjælland

Projektet samarbejder med Folkesundhed i Guldborgsund kommune, NordVestfalsters forum, Nr. Vedby skole og SFO, Lolland-Falset Lovestorm, Vålse Beboerforening og Lions Club samt enkeltpersoner og lokale ildsjæle i Guldborgsund kommune.

I Kalundborg kommune kommer de primære samarbejdspartnere fra Høng skole, Gymnastikforeningen og Lægehuset i Høng. I begge områder samarbejder projektet med DGI Midt-Vestsjælland hhv. Storstrømmen. Der er aftalt inddragelse af instruktører fra DGI og lokale idrætsforeninger, bl.a. Gymnastikforeningen i Nr. Alslev.

Projektet er forankret i Afdelingen for fysioterapi og ergoterapi på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og informeret af ekspertviden fra:

 • Steno Diabetes Center Sjælland - Anne-Louise Bjerregaard, PhD, Forskningsleder
 • Endokrinologisk afdeling på Slagelse sygehus - Peter Haulund Gæde, MD, PhD, Professor
 • Centret for familie-baseret forskning (FaCe) på Syddansk Universitet - Karin Brochstedt Dieperink, PhD, Professor
 • Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi - Søren T. Skou, PhD, Professor

Fremtidig forskningssamarbejde er aftalt på tværs af andre forskningsprojekter med relation til diabetes og aktiv levevis. Dette er bl.a. projekterne, der ledes af Therese Lockenwitz Petersen, PhD og PhD-studerende Mette F. Brekke og Trine G. Hamborg (Forsknings- og Implementeringsenheden PROgrez), samt undervisere og forskere Anja Weirsøe Dynesen og Liv Kondrup Hardahl (Professionshøjskolen Absalon).

Brugerinvolvering

Det nye tilbud vil tage udgangspunkt i familiernes levede erfaringer, og en vigtig del af projektarbejdet vil ligge ude i nærmiljøer. Forældre og børn vil blive aktivt inddraget i valget af sundhedsfremmende strategier for at tilpasse målarbejdet til den specifikke familie.

Familierne vil blive inviteret til at dele deres meninger, oplevelser og behov i alle projektfaser for projektet.

Udover familiesamtaler i de planlagte konsultationstider vil der blive gennemført familie-workshops, bl.a. til vurdering af relevansen af interventionsplanen og indholdet, samt evaluering af gennemførligheden af tilbuddet. Mindst to voksne deltagere vil blive tilbudt medlemskab i styregruppen for projektet.

Kommunale sundheds-, skole- og kulturforvaltninger samt lokale idræts- og sociale organisationer vil kvalificere interventionen ved at give sit bud på lokale problematikker og barrierer for vellykket implementering, så indsatsen bliver vedkommende for børnefamilier i hele det lokale samfund.

Lokal involvering skal sikre, at indsatsen fortsætter efter projektets afslutning. Indsatsen planlægges på sigt at blive udbredt til flere kommuner, hvor bl.a. Næstved, Odsherred og Køge kommuner allerede har udvist interessen for deltagelse.

Infoboks