Gå til indhold

Udvikling og progression af prædiabetes blandt børn og unge med overvægt

Formål

Børn og unge med overvægt eller svær overvægt, er i risiko for at udvikle overvægt-induceret påvirkning af sukkerstofskiftet i kroppen, hvilket øger risikoen for prædiabetes og type 2-diabetes allerede i en tidlig alder.

Formålet med dette projekt er at undersøge både kortsigtede og langsigtede effekter af multidisciplinær, ikke-farmakologisk, ikke-kirurgisk, og familiebaseret behandling af overvægt, kombineret med genetikkens rolle, for bedre at forstå mekanismerne bag udvikling og progression af prædiabetes.

Med disse studier har vi unik mulighed for at opnå indsigt i og værktøjer til at forudsige den langsigtede risiko for udvikling af prædiabetes og dets relaterede komplikationer. Vi har også mulighed for at belyse de mulige mekanismer for udviklingen af prædiabetes i barndommen, så vi i fremtiden kan forsinke eller forhindre udvikling af prædiabetes og type 2-diabetes.

Metode

Studie 1 er et observationsstudie med historisk data fra vores biobank.

Studie 2 bygger på genome-wide single nucleotide polymorphisms (SNP'er), hvorfra en polygenetisk risikoscore vil blive genereret.

Studie 3 er en langtidsopfølgning på børn og unge, som har været undersøgt og behandlet for overvægt i barndommen.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem: 

  • Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
  • Københavns Universitet

Brugerinvolvering

Vi vil foretage interviews med nuværende og tidligere patienter og deres familier. De vil udgøre en rådgivningsgruppe, som vil deltage i møder for at diskutere implementering af patientrelevante effektmål, rekruttering, fremskridt, klinisk implementering af fund og formidling af forskningsresultater.

Infoboks