Gå til indhold

Få fordelene med fra starten - udvikling, implementering og evaluering af en styrket indsats blandt familier med høj risiko for et kompliceret ammeforløb

Formål

Formålet med projektet er at give familier med høj risiko for kompliceret amning en differentieret hjælp, ud fra familiens behov. Det overordnede mål er at øge sundheden blandt mødre og børn, herunder blandt andet reducere risiko for overvægt og diabetes.

Hypotesen er, at vi netop med en differentieret indsats kan øge andelen af kvinder i risiko for komplicerede forløb, der ammer fuldt, når barnet er fire måneder. Desuden ønsker vi at reducere indlæggelser af børn.

Selvom interventionen har særlig fokus på familier i risiko for kompliceret amning, forventer vi, at alle familier, der føder på Slagelse Sygehus, vil nyde godt af de ændrede arbejdsgange og opkvalificering af personale i projektet, og vi vil derfor indsamle data blandt alle fødende. Potentielt kan projektet hjælpe flere familier til at opnå fuld amning og dermed opnå de sundhedsmæssige fordele ved at amme og blive ammet. Der vil da være en reduktion af ulighed i sundhed.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem:

  • Børne- og Ungeafdelingen 
  • Gynækologisk- og Obstetrisk afdeling
  • Region Sjælland
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CFKK)
  • Region Hovedstaden

Projektet er tværsektorielt og sker i partnerskab med sundhedsplejersker i Slagelse, Sorø og Næstved kommuner samt relevante brugere og organisationen Forældre og Fødsel.

Brugerinvolvering

Udover organisationen Forældre og Fødsel, etableres en brugergruppe af familier, der tidligere har været tilknyttet under graviditet og fødsel på Slagelse Sygehus, da deres erfaringer udgør en vigtig ressource i projektet.

Familierne udvælges med henblik på at sikre repræsentation af projektets målgrupper og/eller har syge nyfødte.

Panelet inddrages i alle projektets faser; fra udvikling til implementering.

Infoboks

Tidsplan

01.01.2023 - 31.12.2025

Forskningsansvarlig

Annemi Frandsen,
Ph.d.-studerende,


Børne- og Ungeafdelingen,
Slagelse Sygehus
E-mail:alfr@regionsjaelland.dk
Tlf.: 22 70 42 47

Støttet af
  • Steno Diabetes Center Sjælland
  • Data- og Udviklingsstøtte, Region Sjælland
  • Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus