Gå til indhold
Billedet er udelukkende dekorativt.

Involvering af personer i sårbare positioner

Få input til, hvordan du kan arbejde med organisatorisk brugerinvolvering af personer i sårbare eller udsatte positioner.

Brugerinvolvering i sundhedssektoren har til formål at få brugernes viden, holdninger og ideer med i sundhedstiltag, så de i højere grad møder borgernes behov.

Men erfaringer viser, at mennesker i sårbare eller udsatte positioner kun bliver inddraget i begrænset omfang. Det bliver herved de ressourcestærke, der bliver hørt og taget hensyn til. Og det kan forstærke ulighed i sundhed og i samfundet.

Steno Diabetes Center Sjælland har et særligt fokus på at fremme lighed i sundhed. Det indbefatter også et fokus på at inkludere mennesker i sårbare eller udsatte situationer, når der udvikles nye sundhedstiltag.

Denne portal er udviklet som inspiration til dette arbejde, og er også en opfordring til andre aktører i sundhedsvæsnet om at inkludere mennesker i sårbare og udsatte positioner i deres udviklingsarbejde. 

Portalen består af en række videocases fra professionelle og brugerrepræsentanter med indsigt i brugerinvolvering af mennesker i sårbare positioner, samt erfaringer høstet fra litteraturen.

Inkluderende brugerinvolvering

Videocases

Tilgange og metoder

Opmærksomhedspunkter

Foreninger og netværk

Litteratur

Inkluderende brugerinvolvering

Videocases

Tilgange og metoder

Opmærksomhedspunkter

Foreninger og netværk

Litteratur