SkipToMain.AriaLabel

Foreninger og netværk

Nedenfor er listet en række foreninger og netværk, som kan være relevante at kontakte for at nå andre brugergrupper end dem, der typisk selv melder sig på banen i involveringsprocesser.
Foreningerne er opdelt på målgrupper, nogle er deciderede brugerdrevne og andre har stort målgruppe kendskab.