Gå til indhold

Inkluderende brugerinvolvering

Mennesker i sårbare eller udsatte positioner

Alle mennesker kan i løbet af livet opleve at være i en sårbar eller udsat position, for eksempel i forbindelse med alvorlig sygdom. Dog kan biologiske, kulturelle, sociale og økonomiske faktorer også spille en rolle i forhold til, at mennesker kan opleve at blive diskrimineret, stigmatiseret og føle sig usynlige - særligt i mødet med etablerede systemer eller institutioner.

Steno Diabetes Center Sjælland har, i samarbejde med Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), identificeret seks samfundsgrupper, som i sammenhæng med sociale og økonomiske faktorer, kan være særligt sårbare eller udsatte i forhold til diabetes og i mødet med sundhedsvæsenet. Disse grupper er:

  • Etniske minoriteter
  • Mennesker med psykisk sygdom
  • Mennesker med multisygdom 
  • Socialt Udsatte
  • Unge i overgang til voksenlivet
  • Mennesker med handicap

Videocasene i denne portal tager udgangspunkt i disse.

Inkluderende brugerinvolvering

Som med al anden brugerinvolvering skal brugerinvolvering med mennesker i sårbare eller udsatte positioner tilrettelægges, så det passer til målgruppen. Der kan fx være forskel på om evt. sårbarhed relaterer sig til alder, etnicitet eller multisygdom.

Termen "inkluderende brugerinvolvering" er lånt fra den engelske hjemmeside Shaping Our Lives*, og betegner det at skabe mere inkluderende servicetilbud ved at involvere mennesker fra marginaliserede grupper.

*Læs mere om begrebet her

At skabe meningsfuld involvering med mennesker, der ikke er vant til at blive inviteret ind og have en stemme, eller i perioder kan have brug for ekstra støtte, kan kræve nogle andre rammer og tiltag.

Relation og tillid er nøgleord, når man vil lave inkluderende brugerinvolvering. Det går igen i flere af vores videocases. 

Hvis man ikke selv har kendskab til gruppens levede erfaringer, er det oplagt at række ud til brugerorganisationer, foreninger, eller professionelle, der har kendskab til og kontakt med borgergruppen.

Læs mere under 'Foreninger og netværk'.

Det er også vigtigt at medtænke rammerne for de professionelle i forhold til at udføre inkluderende brugerinvolvering. Det er essentielt, at der afsættes tid til, og mulighed for, at skabe de rette betingelser for at opbygge tillid og relationer, hvis der skal skabes de rette rammer for en meningsfuld involveringsproces

Se mere under 'Opmærksomhedspunkter'.