SkipToMain.AriaLabel

Litteratur

Nedenfor er henvisninger til litteratur, der på forskellige vis handler om inkluderende brugerinvolvering og som har været med til at inspirere denne portal. God læselyst!
 • Accessible co-creation tools for people with intellectual disabilities: working for and with end-users. almeida, R et al. (2019). INNODOCT.
 • Beyond the usual suspects: Towards inclusive user involvement. Beresford P. (2013). Research Report, Shaping Our Lives.
 • Collective Action for Social Change. An Introduction to Community Organizing. Schutz, A and Sandy, M.G. (2011). Palgrave Macmillan.
 • Engaging citizens living in vulnerable circumstances in research: a narrative review using a systematic search. Goedhart, N.S., Pittens, C.A.C.M., Tončinić, S. et al. (2021). Res Involv Engagem 7, 59.
 • Forandringskraft. Fire forudsætninger for social forandring. Rådet for Socialt Udsatte (2021)
 • Hard to reach' or 'easy to ignore? Promoting equality in community engangement, Lightbody, R. (2017). Edinburgh: What Works Scotland.
 • Hvordan udvikler man sundhedsvæsenet sammen med borgere, patienter og pårørende? (2023). Munch-Petersen, M. Vibis.
 • Inklusion og deltagelse af sårbare borgergrupper i samskabende arenaer: Evaluering af tre partnerskaber mellem civilsamfund og kommuner.
  Hygum Espersen, H., Andersen, L. L., Petersen, A., & Olsen, L. (2018). VIVE.
 • Lived Experience Leadership. Rebooting the DNA of leadership. Sandhu, B (2019): The Knowledge Equity Initiative
 • Menneskerettigheder handler også om retten til at blive hørt. Neidel, A og Maack, S (2022): Tidsskrift for psykisk helsearbejd 1/2022.
 • Reaching the hard-to-reach: a systematic review of strategies for improving health and medical research with socially disadvantaged groups. Bonevski, B., Randell, M., Paul, C. et al. (2014) BMC Med Res Methodol 14, 42.
 • Sammenfattende evaluering af to borgerinvolverende arrangementer under indsatsen "Tidlig opsporing af kræft": Ingen spidse sko eller bedrevidende sundhedsbudskaber" "Jeg kom der også mest for kaffen og kagen". Olesen, B. R., & Aamann, I. C. (2019). Region Sjælland.
 • Supporting equity and tackling inequality: how can NIHR promote inclusion in public partnership? Imison, C., Kaur, M., & Dawson, S. (2022). NIHR Journals Library.
 • Sårbar? Det kan du selv være. Sundhedsvæsnets rolle i patienters sårbarhed. (2018). Sodemann M. Odense Universitets Hospital.
 • Sårbarhed og diabetes - litteraturgennemgang. (2020), Martin, H.M. & Topholm, E.H. VIVE, København.
 • Tickboxes and Tokenism: Service User Involvement Report. Batty, G. Humphrey G. and Meakin B. (2022). London: Shaping Our Lives.
 • Too Vulnerable to Involve? Challenges of Engaging Vulnerable Groups in the Co-production of Public Services through Research. Amann J & Sleigh J (2021). International Journal of Public Administration, 44:9, 715-727.
 • Unge som erfaringseksperter - inspiration til involvering og samskabelse. Neidel, A., Mollerup, A. og Maack, S. (2019). Socialt Udviklingscenter SUS.
 • Veje til deltagelse for borgere i socialt udsatte positioner. Haugegaard, S.H., Klemmesen Kirk, F. og Anker, J. (2021). Rådet for Socialt Udsatte og Socialt Udviklingscenter SUS.