Gå til indhold

Hvordan arbejder vi med brugerinvolvering

Hvad er brugerinvolvering?

Brugerinvolvering kan finde sted på flere niveauer: I det enkelte menneskes møde med sundhedsvæsenet, hvor der er fokus på egen behandling. Ved involvering af pårørende, samt på det organisatoriske niveau, hvor brugere kan involveres i udvikling af nye indsatser, organisering og strategier i sundhedsvæsenet.

Involveringen kan foregå i forskellige grader, eksempelvis i form af afdækning af brugerperspektivet, samarbejde med brugerrepræsentanter i et ligeværdigt samarbejde eller være helt brugerledede projekter. Tilsvarende kan processen også variere i længden fra et enkelt møde eller workshops, en møderække, eller et længerevarende partnerskab mellem brugere og fagpersoner.

Brugerinvolvering hos SDCS

I Steno Diabetes Center Sjælland har vi et særligt fokus på at skabe inkluderende involvering, således at vi også får hørt og involveret mennesker i sårbare og/eller udsatte situationer.

Læs mere om inkluderende brugerinvolvering her.

Vi har også en særligt fokus på den organisatoriske brugerinvolvering. Det gør vi bl.a. i udvikling af nye initiativer. Vi har også patientrepræsentanter med i mere langvarige processer. I vores styregruppe for brugerinvolvering har vi to brugerrepræsentanter med ved bordet, og vi har også brugere med i både SDCS' Forskningsråd og Teknologiudvalg. 

Læs mere om forskningsrådet her.

For at styrke den organisatoriske brugerinvolvering har vi lavet Steno Sjælland Diabetespanel. Panelet består af mennesker med diabetes og pårørende til mennesker med diabetes. SDCS bruger panelet rigtig meget, både til spørgeskemaer men også til at finde deltagere til forskellige brugerinvolverende aktiviteter. 

Hvis du ønsker at blive medlem, kan læse mere her.

Den individuelle brugerinvolvering finder sted, når behandlere involverer brugere i deres egen behandling i det daglige møde i eksempelvis ambulatoriet. Det er bl.a. det PRO kan hjælpe med.

Hvis du vil vide mere om brugerinvolvering, kan du læse mere hos VIBIS/Danske patienter.