Gå til indhold

Forskningsrådet

Formål

Forskningsrådet har til formål at styrke forskning i Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), sikre god koordinering af forskningsområderne i SDCS, og understøtte at SDCS og samarbejdspartnere arbejder hen mod at bedrive forskning af høj international standard. 

Forskningsrådet rådgiver bestyrelsen for SDCS i spørgsmål om prioritering af SDCS' indsats på det forskningsmæssige område. 

Opgaver

Forskningsrådet har særligt til opgave at: 

 • Deltage i udarbejdelse, implementering og evaluering af forskningsstrategi for SDCS
 • Identificere relevante forsknings- og satsningsområder samt fastlægge generelle principper for tildeling af økonomisk støtte til forskningsprojekter finansieret af SDCS
 • Koordinere tværgående forskningsopgaver internt samt indgå i samarbejde med lokale, regionale og nationale forskningsmiljøer
 • Medvirke til at
  • Forskning indgår som en integreret del af relevante sygehusafdelinger, almen praksis, kommuner og andre institutioner tilknyttet SDCS
  • Forskning og klinisk udvikling og praksis er tæt koblet
  • Forskningsresultater implementeres systematisk i relevante sammenhænge

Du kan læse hele kommissoriet her

Medlemmer

Følgende forskningsråd er sammensat på baggrund af Kommissoriet for forskningsråd i SDCS og er godkendt i SDCS' bestyrelse anno november 2022. 

Formand for forskningsrådet:

 • Forskningschef, ph.d., Anne-Louise Bjerregaard, SDCS

Øvrige medlemmer

 • Professor og overlæge, Bo Abrahamsen, Medicinsk Afdeling M1, Holbæk Sygehus
 • Professor og overlæge, Sidse Marie Arnfred, Forskningsenheden, Psykiatrien Vest
 • Overlæge, forskningslektor, ph.d., Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk Enhed, SUH Roskilde
 • Lektor, ph.d., sygeplejerske, Malene Beck, Afdeling for Fysio- og Ergoterapi (PROgrez), NSR
 • Lektor, ph.d.-studerende, Mette Falk Brekke, Professionshøjskolen Absalon/PROgrez
 • Lektor, ph.d.-studerende, Tenna Christoffersen, Professionshøjskolen Absalon
 • Centerchef, oversygeplejerske, Mette Wallbohm, Fusionsklinikken, Psykiatrien Vest
 • Professor, forskningsleder, sygeplejerske, Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsenheden, SUH Roskilde
 • Overlæge, forsknings- og innovationschef, Henrik Ancher Sørensen, DU, Region Sjælland
 • Lægefaglige vicedirektør, Morten Ziebell, SUH
 • Koncerndirektør, Formand for Det Strategiske Forskningsråd i Region Sjælland, Jesper Gyllenborg, Region Sjælland
 • Forskningschef, ph.d., Kathrine K. Eriksen, Professionshøjskolen Absalon
 • Praktiserende læge, ph.d., Andreas Heltberg, Roskilde
 • Direktør, Mette Olander, Social, Job og Sundhed, Roskilde Kommune
 • Lektor, cand.cur., ph.d., forskningsleder, Mari Holen, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, IMT, Roskilde Universitet
 • Patientrepræsentant, Jytte Kristansen
 • Patientrepræsentant, Malene Rasmussen