Gå til indhold

Patientfølgegruppe til Forskningsrådet

SDCS' Forskningsråd har en patientfølgegruppe, som skal være med til at sikre patientnær diabetesforskning i Region Sjælland.

Formål

Patientfølgegruppen skal give sparring til SDCS’ forskningsråd og forskningssekretariatet omkring de beslutninger og prioriteringer, der skal foretages på forskningsområdet i SDCS.

Formålet er at sikre, at levede erfaringer fra livet med diabetes bliver inddraget i det forskningsstrategiske arbejde. Følgegruppen skal derfor også inddrages i planlægningsarbejdet vedrørende udvikling og implementering af SDCS' Forskningsstrategi. Samtidigt skal medlemmer af følgegruppen have mulighed for at opnå øget viden om diabetesforskning i Region Sjælland.

Følgegruppens opgaver

Følgegruppen giver input til de emner, der behandles i Forskningsrådet. To personer fra følgegruppen deltager som patientrepræsentanter i Forskningsrådet. Det er deres opgave at overbringe input fra hele følgegruppen til Forskningsrådets arbejde.

Der bliver afholdt to årlige fællesmøder mellem Forskningsrådet og Følgegruppen.

Følgegruppen skal løbende tilbyde at give råd og vejledning til konkrete forskere og forskningsprojekter i SDCS.

En eller flere (skiftende) personer fra Følgegruppen indgår desuden i bedømmelsesudvalg, når forskningsansøgninger til SDCS' forskningspulje skal behandles.

Møder

Der afholdes fire møder årligt. Følgegruppemøder ligger oftest 1-2 uger forud for SDCS’ forskningsrådsmøder. SDCS' forskningssekretariat varetager dagsorden, referat og mødeledelse

Sammensætning og rekruttering

Der et ti pladser i følgegruppen. Medlemmer skal enten have diabetes eller være pårørende til person(er) med diabetes. Vi tilstræber, at personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes er nogenlunde ligeligt repræsenteret i følgegruppen.

Vi rekrutterer løbende og efter behov, hvor vi tilstræber at gøre rekrutteringen, så bred som muligt.

Patientrepræsentanter, der indgår både i Forskningsrådet og Følgegruppen

De to patientrepræsentanter som deltager i Forskningsrådet bliver udpeget for en treårig periode. 

Ved en ny Forskningsrådsperiode kan personer fra Følgegruppen indmelde ønske om at være patientrepræsentant i Forskningsrådet.

Patientrepræsentanter i Forskningsrådet vælges efter følgende principper:

  • Der indgår så vidt muligt én person med type 1-diabetes og én person med type 2-diabetes
  • Hvis personer fra følgegruppen, der ikke før har siddet i Forskningsrådet gerne vil være patientrepræsentant i Forskningsrådet, prioriteres dette.
  • Tidligere patientrepræsentanter i Forskningsrådet kan fungere i flere perioder.

Kontakt

Vil du gerne høre mere om patientfølgegruppen, kan du kontakte Forskningschef Anne-Louise Bjerregaard på abjerr@regionsjaelland.dk.