Gå til indhold

Forskningsstrategi

Forskningsstrategien for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) beskriver ambitionerne om en forskningsindsats på diabetesområdet i Region Sjælland, der skal udvikle forskningsfeltet og ikke mindst gøre nytte for personer med diabetes.

I strategien beskriver vi visionerne for, hvordan vi som fagpersoner, forskere, borgere og patienter sammen skal skabe forskning, der har betydning for slutbrugerne. Forskning, der drives i samarbejde med SDCS, skal være med til at skabe nye veje for lighed i forebyggelse og behandling på tværs af sociale skel.

Denne første forskningsstrategi er udviklet af SDCS' forskningsråd og patientfølgegruppe, der er bredt sammensat på tværs af geografi, faglighed, forsknings- og klinisk erfaring samt af borgere og patienter.