Gå til indhold

Fusionsklinikken

Se kontaktoplysninger

Fusionsklinikken har til formål at optimere behandling af samtidig psykisk sygdom og diabetes. Behandlingen af borgere, der lider af psykisk sygdom og diabetes, skal styrkes. Det skyldes, at denne målgruppe har flere komplikationer som følge af diabetes, ringere livskvalitet og dør tidligere end personer, som kun lider af diabetes. 

En integreret indsats

Fusionsklinikken er det første behandlingstilbud og psykoedukation, som favner både psykisk sygdom og diabetes. I klinikken er behandlingstilbuddene integreret med hinanden, så patienten oplever at få tilbudt én sammenhængende indsats. 
Fusionsklinikken er bemandet af et tværfagligt team, bestående af sygeplejersker, psykiater, diabeteslæge, sekretær, socialrådgiver og diætist.

Individuel og fleksibel behandling

Behandlingen i Fusionsklinikken er baseret på F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment). F-ACT er en intensiv ambulant psykiatrisk recoveryorienteret behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Fusionsklinikken har vist, at F-ACT modellen i tilpasset form, også er egnet til at rumme patienter med svær psykisk sygdom og samtidig diabetes. 

Behandlingen indebærer medicin, samtale og vejledning, der tilbydes af et tværfagligt team med afsæt i en opsøgende, fleksibel og vedholdende indsats. Indsatsen tilpasses den enkelte patients aktuelle behov og revideres løbende afhængigt af patientens psykiske og fysiske tilstand. Der er således tale om et individualiseret tilbud, hvor patienter med størst behov får mest støtte.

Målgruppe

Initiativet er målrettet patienter med svær psykisk sygdom, og samtidig dysreguleret diabetes, med eller uden komplikationer.

Henvisning til Fusionsklinikken 

Fusionsklinikken modtager henvisninger fra Distriktspsykiatrien Slagelse, andre ambulante enheder i Psykiatrien Vest, sengeafsnit i Psykiatrien Vest, Endokrinologisk Ambulatorium i hhv. Slagelse og Holbæk, samt fra praktiserende læger og speciallæger i Psykiatrien Vest's optageområde.

Folder om Fusionsklinikken 

Link til folderen

Kontaktperson

Anne Næsted
Projektleder
E-mail: annae@regionsjaelland.dk

Kontakt

Adresse

Fusionsklinikken

Fælledvej 6, 1. sal, bygning 3

4200 Slagelse

Ring til os

Alle hverdage kl. 08.00 - 15.00