Gå til indhold

Sårbare og forebyggelse

Programmet for sårbare og forebyggelse har særligt fokus på og driver SDCS' særkende - personer i sårbare positioner. Det betyder, at fokus på personer i sårbare positioner er at finde i de fleste af de initiativer, der drives og finansieres af SDCS.

Ud over at drive særkendet for SDCS, har programmet for sårbare og forebyggelse primært fokus inden for tre områder:

  • Psykisk sygdom og diabetes
  • Organisation og økonomi
  • Forebyggelse af diabetes

Herudover er den en række målrettede indsatser, ligesom der er en række baggrundsrapporter, der vejleder arbejdet.

Vi arbejder målrettet for at sikre lighed i sundhed og vil gerne høre fra dig, hvis du har et diabetesrelevant projekt, du ønsker at lave sammen med os.

For mere information,
kontakt programchef, Peter Bindslev Iversen
peiv@regionsjaelland.dk

Psykisk sygdom og diabetes

Fusionsklinikken på Slagelse Sygehus har fokus på personer med svær psykisk sygdom og samtidig diabetes. Klinikken viser at samarbejde på tværs af somatik og psykiatri er mulig og skaber livsforandrende forbedringer for en patientgruppe med diabetes og komplekse behov.

Organisation og økonomi

Sammen med sårambulatoriet på Slagelse Sygehus udvikler vi arbejdet med Organisatorisk Sundhedskompetence (OHL). Målet er at skabe en organisation der er indrettet til at møde patienternes behov og at mødet sker på patientens præmisser. Konkret betyder det at ansvaret ligger hos ambulatoriet og i mindre grad er afhængig af den enkelte borgers sundhedskompetence..

Forebyggelse

Vi arbejder med forebyggelse af diabetes og andre kroniske sygdomme gennem partnerskaber, da forskning og konkret erfaring har vist, at forebyggelse skal løses i fællesskab. I første omgang har vi partnerskaber med Køge, Odsherred og Vordingborg Kommuner. På sigt er det ambitionen at lave partnerskaber med civile og udvalgte kommercielle spillere.

Psykisk sygdom og diabetes

Fusionsklinikken på Slagelse Sygehus har fokus på personer med svær psykisk sygdom og samtidig diabetes. Klinikken viser at samarbejde på tværs af somatik og psykiatri er mulig og skaber livsforandrende forbedringer for en patientgruppe med diabetes og komplekse behov.

Organisation og økonomi

Sammen med sårambulatoriet på Slagelse Sygehus udvikler vi arbejdet med Organisatorisk Sundhedskompetence (OHL). Målet er at skabe en organisation der er indrettet til at møde patienternes behov og at mødet sker på patientens præmisser. Konkret betyder det at ansvaret ligger hos ambulatoriet og i mindre grad er afhængig af den enkelte borgers sundhedskompetence..

Forebyggelse

Vi arbejder med forebyggelse af diabetes og andre kroniske sygdomme gennem partnerskaber, da forskning og konkret erfaring har vist, at forebyggelse skal løses i fællesskab. I første omgang har vi partnerskaber med Køge, Odsherred og Vordingborg Kommuner. På sigt er det ambitionen at lave partnerskaber med civile og udvalgte kommercielle spillere.