Gå til indhold

Uddannelse og kompetenceudvikling

Uddannelse og kompetenceudvikling

Uddannelsesprogrammet arbejder med kompetenceudvikling af alle fagprofessionelle i Region Sjælland, der behandler, rådgiver, underviser og støtter borgere med diabetes. Derudover understøtter programmet patientuddannelsesopgaverne, der f.eks. ligger i kommunerne med værktøjer og materialer.

Uddannelsesprogrammet har fire fokusområder:

• Kompetenceudvikling som en del af de supplerende behandlingsinitiativer
• Kompetenceudvikling som en bærende del af projekter i kommunerne
• Generelle kompetenceløft af fagprofessionelle
• Udvikling af uddannelsesmaterialer og – værktøjer

Vi afdækker målgruppens behov grundigt, før vi udvikler kurser, uddannelsesmaterialer. Vi arbejder med forskellige brugerrettede metoder som Brugerrejser og Personaer, hvilket er med til at sikre, at det vi udvikler, rammer rigtigt, og bliver attraktivt og efterspurgt.

For mere information,
kontakt programchef Marie Egede Kristensen
mariek@regionsjaelland.dk

Kurser, temadage og konferencer

Steno Diabetes Center Sjælland udbyder hvert år kurser til fagprofessionelle i primær- og sekundærsektoren i Region Sjælland. 

Steno Diabetes Center Sjællands konferencepulje

Fagprofessionelle og forskere, der samarbejder med Steno Diabetes Center Sjælland, kan søge midler til (delvis) dækning af udgifter til konferencer i Steno Diabetes Center Sjællands konferencepulje.

Videoer og værktøjer

En række af de initiativer og projekter, der ligger i uddannelsesprogrammet munder ud i udviklingen af værktøjer. Det kan være foldere, værktøjer til mødet med borgeren eller undervisningsmateriale.

Kurser, temadage og konferencer

Steno Diabetes Center Sjælland udbyder hvert år kurser til fagprofessionelle i primær- og sekundærsektoren i Region Sjælland. 

Steno Diabetes Center Sjællands konferencepulje

Fagprofessionelle og forskere, der samarbejder med Steno Diabetes Center Sjælland, kan søge midler til (delvis) dækning af udgifter til konferencer i Steno Diabetes Center Sjællands konferencepulje.

Videoer og værktøjer

En række af de initiativer og projekter, der ligger i uddannelsesprogrammet munder ud i udviklingen af værktøjer. Det kan være foldere, værktøjer til mødet med borgeren eller undervisningsmateriale.