Gå til indhold

Børn og unge

I Region Sjælland er der ca. 450 børn og unge med type 1-diabetes. Hvert år får ca. 60 nye børn diabetes og tilsvarende ca. 60 bliver voksne.

Alle børn og unge med diabetes er tilknyttet en af regionens fire børne- og ungeafdelinger på:

SDCS arbejder for, at alle børn og unge med diabetes og deres familier oplever et velfungerende og ensartet behandlingstilbud i hele Region Sjælland.

Her på siden kan du læse om nogle af de indsatser, SDCS har målrettet børn og unge med type 1-diabetes.

Ny med type 1-diabetes

SDCS har udviklet et fælles opstartsforløb på tværs af regionen, hvor vi har fokus på, at barnet eller den unge får en så kort indlæggelse som muligt. Det betyder, at I ofte vil opleve et ambulant forløb med hyppige besøg i ambulatoriet.

Teknologi som sensorer og insulinpumper er en vigtig del af diabetesbehandlingen og er derfor også tænkt med i af opstartsforløbet.

Der er udviklet en opstartsmappe til familierne. Mappen indeholder en masse nyttig information – noget kan være godt at læse for at få et overblik i starten, andet kan fungere som opslagsværk senere, når I har brug for det.

Mappen er lavet på dansk, engelsk, tyrkisk og arabisk og udleveres til familierne på det ambulatorium, hvor de bliver tilknyttet.

Materialet findes også lige her - på dansk.

Hotline

Hvis der opstår udfordringer eller bekymringer uden for almindelig arbejdstid, kan I få fat i diabetesfagligt personale for akut hjælp via vores hotline. I får telefonnummeret til hotlinen af jeres diabetesteam.

Et godt liv med diabetes

Vi har hele tiden fokus på, hvad vi kan gøre for at hjælpe og støtte børn og unge med type 1-diabetes og deres familier så godt som muligt. Vi har en række initiativer, som på forskellig vis søger at  bidrage til et godt liv med diabetes:

Gruppekonsultationer

Tanken er at give børnene, de unge og familierne mulighed for at møde andre i samme situation som dem selv og derigennem dele erfaring og danne brugbare netværk.

Skole- og institutionsbesøg

Personale fra ambulatoriet kommer ud på skolen eller daginstitutionen og underviser personalet i diabetes. Dette er primært et tilbud ved debut, men kan også være aktuelt ved skift fra fx børnehave til skole.

Overgang fra barn til voksen

Forberedelse til når en ung med diabetes fylder 18 år og skal overgå til behandling på et endokrinologisk ambulatorium (afdelingen for voksne med diabetes)

Nationalt samarbejde

Steno Sjælland samarbejder med de andre Stenocentre i landets øvrige regioner og har også fælles indsatser som eksempelvis:

Hjemmesiden diabetesiskolen.dk

 

Appen Sten-O Starter