Gå til indhold

Sammenhængende indsats

Sammenhængende indsats

Personer med diabetes skal opleve sammenhæng i den støtte og behandling, de modtager. I programmet sammenhængende Indsats arbejder vi med at understøtte udvikling i primærsektor og samarbejdet på tværs af sektorerne.

Vores aktiviteter skal bidrage til at:

• Styrke behandlingen i primærsektoren
• Forbedre samarbejdet på tværs af både sektorer, kommuner og fagligheder
• Skabe brobygning til civilsamfundet

I SDCS er vores rolle at understøtte vores samarbejdspartnere i primærsektoren, og sammen med dem udvikle området. Det gør vi bl.a. ved at skabe rammer for samarbejde og vidensdeling, understøtte kvalitets- og kompetenceudvikling, igangsætte nye projekter/initiativer samt understøtte implementering af ”best practice” i Region Sjælland. Vi tager afsæt i de eksisterende samarbejdsstrukturer og aftaler på området.

For mere information,
kontakt programchef Janne Lorenzen
jalor@regionssjaelland.dk

Implementering af "Lev Livet" - et patientuddannelseskoncept

Formålet med indsatsen er at skabe et fælles afsæt for kommunal rehabilitering samt skabe grobund for videndeling og videreudvikling på tværs af kommunerne.

Partnerskab mellem KAP-S, Forskningsenheden for Almen Praksis i København og SDCS

Formålet med partnerskabet er at understøtte kvalitetsarbejdet i almen praksis i Region Sjælland gennem udviklings- og implementeringsprojekter, praksisnære aktiviteter og kompetenceudvikling.

Patientsikker behandling af borgere med diabetes og sår ved brug af sårtriage

Formålet med projektet er at optimere den kommunale behandling af diabetiske fodsår og understøtte det tværsektorielle samarbejde. Der udvikles bl.a. model og app til triagering af sår.

Implementering af "Lev Livet" - et patientuddannelseskoncept

Formålet med indsatsen er at skabe et fælles afsæt for kommunal rehabilitering samt skabe grobund for videndeling og videreudvikling på tværs af kommunerne.

Partnerskab mellem KAP-S, Forskningsenheden for Almen Praksis i København og SDCS

Formålet med partnerskabet er at understøtte kvalitetsarbejdet i almen praksis i Region Sjælland gennem udviklings- og implementeringsprojekter, praksisnære aktiviteter og kompetenceudvikling.

Patientsikker behandling af borgere med diabetes og sår ved brug af sårtriage

Formålet med projektet er at optimere den kommunale behandling af diabetiske fodsår og understøtte det tværsektorielle samarbejde. Der udvikles bl.a. model og app til triagering af sår.