Gå til indhold

Fremtidens Diabetesambulatorium

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies

Hvad er Fremtidens Diabetesambulatorium?

Standardbehandlingen i diabetesambulatorierne er i dag baseret på et tilbud om faste regelmæssige besøg til alle. Det betyder, at nogle velbehandlede patienter tilbydes kontroller, de ikke nødvendigvis har brug for, mens andre patienter i sårbare situationer ikke får det tilbud, de vil få mest ud af. Samtidig er sundhedsvæsenet under pres, og det gælder også i diabetesambulatorierne.

Steno Diabetes Center Sjælland vil gerne udfordre, det vi gør i dag: Behandler vi på rette måde, i rette omfang, de rette mennesker og i rette tid?

'Fremtidens Diabetesambulatorium' er en omfattende indsats, der skal nytænke og skabe en væsentlig ændring: For organisationerne, personalet og ikke mindst patienterne. 

Målet er at bruge patienternes og sundhedsvæsenets tid og kræfter sådan, at det skaber mere lighed i sundhed og i sidste ende et godt liv med diabetes for flere.

Den med størst behov får mest støtte

Alle med diabetes har ikke nødvendigvis brug for det samme behandlingstilbud på sygehuset. I Fremtidens Diabetesambulatorium skal tiden og ressourcerne i højere grad bruges på de patienter, der har mest brug for støtte. Det handler både om ekstra støtte i diabetesambulatoriet, men også tilbud uden for ambulatorierne. Samtidig får de patienter, der kan og vil selv, mere ansvar for eget forløb.

Den fleksible arbejdsplads

Vi skal passe på hinanden for at kunne passe godt på patienterne. Arbejdsglæde er noget af det allervigtigste for at skabe gode arbejdspladser, som man ønsker at være en del af. I Fremtidens Diabetesambulatorium skal man give mere plads til fleksibilitet i hverdagen – det er vigtigt, at arbejds- og privatliv kan hænge sammen, og at der er plads til fx kompetenceudvikling, forskning og udviklingsarbejde. Det er også vigtigt, at man i fremtidens ambulatorium arbejder meget tættere sammen i tværfaglige teams.

Det individualiserede ambulatorium

Fremtidens Diabetesambulatorium skal have fokus på patientens behov og ikke på systemets tjeklister. Det skal være muligt at tilpasse behandlingen ud fra, hvad der er brug for i netop denne periode af patientens liv – besluttet sammen med patienten. Det kan fx være, hvad der skal tales om til konsultationen, om den skal foregå fysisk eller virtuelt, samt hvor ofte der er behov for at være i kontakt. Tanken bag er en løbende vurdering af behandlingsbehovet hos alle diabetespatienter i ambulatoriet – foretaget af det diabetesteam, der behandler og kender patienten.

Den nødvendige værktøjskasse

Værktøjskassen til Fremtidens Diabetesambulatorium er bred og skal gøre det nemmere for både patienter og medarbejdere at gennemføre den ændring, der skal til for at skabe de bedste rammer for diabetesbehandlingen fremover.

En del af værktøjerne er allerede i brug i ambulatorierne eller er ved at blive pilottestet som initiativer under SDCS. Det kan fx være digitale værktøjer såsom hjemmeupload af data fra bl.a. glukosemålere, videokonsultationer og brugen af PRO-skemaer som et værktøj til en mere behovsstyret tilgang.

Brugerinvolvering

I Fremtidens Diabetesambulatorium er patienterne også en del af udviklingen af indsatsen. Det har vi bl.a. gjort ved både at sende et spørgeskema ud, der omhandler (patienternes) ønsker til ”det gode ambulatorium”, samt nedsat en referencegruppe bestående af patienter og pårørende med forløb på et af ambulatorierne i regionen.

Svarene fra spørgeskemaet skal bruges til at blive klogere på, hvad der er vigtigst for patienterne i deres samspil med deres behandlere og dermed også, hvad der skal sættes endnu mere fokus på fremadrettet.

Referencegruppen skal fungere som sparringspartner i hele 2023, hvor vi skal mødes og drøfte indhold og form på indsatsen og ikke mindst blive endnu klogere på, hvad der kendetegner den gode behandling. Første møde løb af stablen i begyndelsen af 2023 og næste møde er planlagt til juni 2023.

Mere info