Gå til indhold

Visioner og strategi

Steno Diabetes Center Sjælland er en udviklingsorganisation, som arbejder for at forebygge sygdom og forbedre livet med diabetes for borgere i Region Sjælland.

Vores drejebog fra 2018 beskriver det fundament, som vi bygger på. Der er dog sket meget siden 2018, og SDCS er nu en udviklings- og implementeringsorganisation, der kører på fuld kraft. Vi har derfor fået brug for en endnu tydeligere fælles retning for alt, hvad vi laver, så alle kan arbejde mod samme mål. Derfor fik vi opdateret vores strategi i 2022.

Vores strategi er måske lidt anderledes - nemlig i form af en tegning. Vi har gjort sådan for at gøre den visuelt tydelig og forhåbentlig mere brugbar i det daglige arbejde. Vi håber på denne måde, at den fælles retning, vi skal gå, bliver nemmere at træde for alle involverede.

Klik på billedet for at se det i fuld format.

Resultater og delmål i strategien

I strategien har vi tre overordnede resultater, vi arbejder på at opnå i 2028, hvor den nuværende bevilling for SDCS udløber. Under hvert enkelt resultat er der fastlagt nogle delmål: 

Forebyggelse og behandling er løftet

 • Den kliniske kvalitet i behandlingen opnår målopfyldelse på alle indikatorer i RKKP
 • SDCS initiativer er sat i drift på sygehuse, i primær sektor eller uddannelsessektoren
 • SDCS har dannet partnerskaber og iværksat forebyggende indsatser rettet mod sårbare

Patienterne er mere tilfredse

 • Den patientoplevede kvalitet er forbedret og mere ensartet
 • Tilbud i diabetesbehandlingen tæt på patienten er blevet styrket
 • Diabetespatienter og deres pårørende kender og bruger de tilbud, SDCS igangsætter

SDCS' decentrale model skaber værdi

 • SDCS giver nye muligheder for det kliniske personale
 • Diabetes- og børne-unge-ambulatorierne er attraktive arbejdspladser
 • Der er et styrket samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, almen praksis, kommuner og andre sundhedsaktører
 • SDCS udvikler og er anerkendt for vores indsatser målrettet sårbare målgrupper
 • SDCS sikrer adgang til nødvendige uddannelsesmuligheder til relevant personale
 • Der er udviklet nye og bæredygtige forsknings- og innovationsmiljøer
 • SDCS opfattet som en attraktiv samarbejdspartner regionalt, nationalt og internationalt

Nu skal strategien ud og leve og blive brugt - vi håber, I alle vil tage godt imod den.

Se vores direktør, Lise Tarnow, udfolde strategien her.

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret statistik cookies